Generační rozdíly v investování. Více než 30 % mladých lidí si aktivně spoří na důchod už teď

Každá generace je definována vlastní perspektivou, která vznikla v důsledku generačního historického kontextu a společenských vlivů. Pokud jde o peníze a investice, tak každá z nich má své zakořeněné investiční postoje, které reflektují ekonomické podmínky, technologický pokrok a celkovou kulturní vyspělost dané doby. Podívejme se blíže na investiční návyky jednotlivých generací a to, co je pro ně typické.

Jak se liší způsoby investic Gen X a Mileniálů?

Generace X (1965-1980) obecně zastává konzervativní investiční přístup kvůli negativním zkušenostem způsobeným ekonomickými turbulencemi v minulosti, a proto nejčastěji investuje své úspory do nemovitostí, protože je vnímá jako bezpečnou investici. Oproti tomu mileniálové (1980-1995) mají tendenci při investování více zariskovat a neustálý příchod nových technologií a trendů jim nedělá potíže. „Dalo by se říct, že lidé z této generace jsou považováni za tzv. digital natives s průměrnou finanční gramotností, kteří hledají rychlé způsoby výnosů z investic a upínají se na online investiční platformy a aplikace,“ říká Jan Skovajsa, majitel a CEO firmy myTimi a platformy Bondbot.

Jan Skovajsa

V čem je Generace Z výrazně odlišná?

Ve svých investičních postupech se oproti ostatním generacím výrazně odlišuje neunáhleným přístupem při zvažování nových investičních příležitostí a důrazem na dlouhodobé plánování. Koeficient finanční gramotnosti u Gen-Z (narozena po roce 1995) je výrazně vyšší a za jeden z hlavních důvodů je považována blížící se důchodová reforma, které si je stávající generace mladých lidí vědoma a v ideálním případě si zakládá důchodové spoření už krátce po dvacátém roku. Americká studie z roku 2022 ukázala, že ačkoliv je Gen-Z nejmladší pracující skupinou lidí, tak více než 30 % si aktivně spoří na důchod už teď a 67 % lidí, kterým byl nabídnutý plán na důchodové spoření, ho striktně dodržují. I podle Jana Skovajsy se jedná o první generaci lidí, která chápe, že aktivní spoření si žádá čas, a je ochotná tomu přizpůsobit svůj měsíční rozpočet.

Porovnání pohledů Generace Z a Mileniálů na majetkové plánování

Mnozí považují za nejvyšší finanční cíl předat své bohatství budoucím členům rodiny. Studie prokázala, že se tento cíl stupňuje napříč generacemi a nejmladší generace to považují za vyšší prioritu než jejich předchůdci. Tento trend naznačuje posílení významu plánování dědictví a jeho vnímání mladších generací, které kladou důraz na budoucí finanční stabilitu svých potomků.

Je také rozdíl v tom, kde tyto generace hledají rady ohledně majetkového plánování. Mladší generace si nechávají častěji poradit od členů rodiny, přátel a sociálních sítí. To je v protikladu k jejich starším příbuzným, kteří častěji hledají radu od tradičnějšího zdroje, jako je například profesionální finanční poradce. Názor Jana Skovajsy, majitele a CEO firmy myTimi a platformy Bondbot, potvrzuje, že se v současné době jako nejlepší způsob investování svých úspor nabízí postupné investice s měsíčním nebo kvartálním opakováním.

Pro zájemce, kteří chtějí efektivně znásobit své finance v dlouhodobém časovém horizontu, uvádí Jan Skovajsa několik praktických rad:

  • Akcie, ty dlouhodobě nabízí nejlepší výnos, ale riziko se nevylučuje. Doplnil bych to o dobře diverzifikované nemovitosti, které jsou zatížené hypotékou pro maximalizaci ročního výnosu za vložené peníze a v zásadě využití úvěrů od banky s velmi nízkou úrokovou sazbou.
  • Obecně bych se vyhnul komoditám, derivátům apod., které mohou mít jiný účel, než je běžné investování.
  • Co se týče dluhopisů, tak tam bych buď šel v rámci rozložení aktiv do soukromých dluhopisů, které nabízí vysoké riziko a výnos, nebo bych je vůbec nedělal. Protože standardní státní dluhopisy v době poklesu mají vysokou korelaci s jinými aktivy a v době růstu nenabízí tak dobrý výnos.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter