Healthy life učí lépe žít sportovce i manažery

Žijeme v uspěchané době, kdy je spousta z nás vyčerpaná z práce a okolního světa natolik, že se zapomínáme starat o své tělo i mysl, přibíráme na váze, jsme nemocní, vyčerpaní a zkrátka nám není dobře. Dostatečný pohyb a zdravou stravu nahrazujeme stresem a zdravotní problémy přibývají. Právě řešení těchto problémů a jejich prevence je ústřední myšlenkou centra HEALTHY-LIFE v Liberci, které se zaměřuje na sportovce a pracovně vytížené osoby a pomocí zdravého pohybu a fyzioterapie je udržuje v tělesné i duševní pohodě.

Odborným ředitelem HEALTHY-LIFE je Richard Jisl, který je vystudovaným fyzioterapeutem a metodikem sportu, specialistou na několik oblastí orientální medicíny. Již od začátku své odborné cesty se zabývá zejména fyzioterapií sportovců a sám se také profesionálně věnoval závodění v běhu na lyžích a koloběhu – footbikingu, kde získal i titul mistra světa. Jeho praxí prošli a stále s ním spolupracují například olympijští sportovci Eva Vrabcová Nývltová nebo David Bakeš a mnozí další. Nejstarší dcera Jessica je nadějnou členkou české biatlonové reprezentace. Studium orientální medicíny, makrobiotiky a terapií shiatsu v Holandsku a Německu jej inspirovalo k vybudování Centra aktivního odpočinku Kidokai formou občanského sdružení, které se časem transformovalo v centrum HEALTHY-LIFE s.r.o. Kromě toho, že Richard Jisl terapie a masáže sám poskytuje, věnuje se také jejich výuce a jeho školením již prošlo více než 5000 studentů.

Kidokai running

Kidokai running je styl běhání, jehož autorem je právě Richard Jisl a ve svém centru jej také vyučuje. Cílem tohoto pohybu je pocit štěstí nejen po běhu, ale také po celou jeho dobu. Název pochází ze tří japonských slov, jejichž překlad je energie, cesta a škola. „Kidokai running respektuje aktuální limity a možnosti našeho organismu. Vede k vybudování dobré kondice a výkonnosti sice jemnější cestou, ale o to sofistikovanějším přístupem. Zajímá nás jak technika, tak svalové napětí a úsilí, správná geometrie těla, dýchání, relaxace a koncentrace. Díváme se na pohyb z pohledu toho, že klient bude chtít výborné výkony podávat i za dvacet let. Křečovité úsilí a přetěžování vede většinou k sebepoškozování.“ vysvětluje Richard Jisl, fyzioterapeut a odborný ředitel centra HEALTHY-LIFE.

Cvičení čchi-kung Pangu Shengong

Pangu Shengong je čínská metoda zdravotního cvičení pro každého v jakémkoliv věku, která je snadno naučitelná a má výrazný vliv na zdraví, tělesnou i duševní vitalitu. Pravidelné cvičení poskytuje pocit klidu, optimismu a pocity spokojenosti. Pomáhá při zotavování se ze zdravotních problémů a v naplňování života dobrým zdravím a vitalitou.

Masáže a fyzioterapie

HEALTHY-LIFE s.r.o. nabízí také masáže a fyzioterapii, přičemž se zaměřuje na shiatsu masáže. Shiatsu je japonská akupresurní terapie a ve zjednodušené podobě i masáž, která se provádí přes oblečení a může výrazně posílit zdraví příjemce. „Výhodou je, že lze podle časových a zdravotních dispozic pracovat od 20 minut až do 90 minut, a i obě krajní varianty přináší klientům silný zdravotní benefit,“ říká Richard Jisl, fyzioterapeut a odborný ředitel centra HEALTHY-LIFE.

Součástí fyzioterapeutických služeb je tejpování, terapie založená na přikládání elastických pásek na kůži, svaly, klouby, šlachy, vazy a další části těla. Cílem je nastolení rovnováhy organismu, a to jak v oblasti rovnováhy funkce svalů, tak cirkulace tekutin a správného držení těla. Nanesení pásky způsobuje kontrakci odpovídajících svalů a zlepšení krevního oběhu, které u těchto svalů, které nejsou v harmonii se svým okolím, opět pomůže vyvážit.

Analýza emisí fotonů z těla

Měření energetického vyzařování, které se snímá z jednotlivých prstů obou rukou, je moderní metoda, sloužící hlavně k preventivnímu určení oblastí těla, které jsou ohroženy slabší cirkulací. Tímto způsobem lze získat informace o pacientově aktuálním stavu a lépe tak určit efektivní přístupy k jeho návratu do dobré kondice a k jejímu cílenému udržování. „V tomto bodě se setkává moderní věda a alternativní postupy, aby vytvořily nové možnosti pro zlepšení zdravotního stavu, ale i pro fundovaná preventivní opatření. Výsledky měření v dlouhodobém horizontu dávají jasnou představu o účinnosti našich postupů a reakcích organismu klienta,“ popisuje Richard Jisl, fyzioterapeut a odborný ředitel centra HEALTHY-LIFE.

Newsletter