ČNB: Hloubka poklesu ekonomické aktivity ve 2. čtvrtletí 2020 zhruba odpovídala prognóze

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve druhém čtvrtletí letošního roku meziročně o 11 %. V mezičtvrtletním vyjádření se ekonomická aktivita snížila o 8,7 %.

Pokles české ekonomiky ve druhém čtvrtletí letošního roku byl o jeden procentní bod mírnější, než očekávala prognóza ČNB. S ohledem na bezprecedentní situaci, ve které se česká ekonomika nacházela během jarních měsíců, lze pozorovanou odchylku skutečného vývoje HDP od prognózy považovat za nevýznamnou. Téměř zcela v souladu s prognózou se přitom vyvíjela spotřeba domácností, u níž došlo v důsledku karanténních opatření k výraznému poklesu. Rovněž čistý vývoz se vyvíjel podle prognózy při mírně menším poklesu jak celkového vývozu, tak dovozu. Hrubá tvorba kapitálu prohloubila svůj meziroční propad, ten však nebyl ve srovnání s prognózou tak hluboký, což bylo dáno nečekaným zmírněním poklesu fixních investic. To bylo částečně kompenzováno záporným příspěvkem změny stavu zásob, zatímco prognóza očekávala obnovení jejího kladného působení. Spotřeba vlády si podle očekávání udržela meziroční růst, který byl ale ve srovnání s predikcí o něco pomalejší.

Zveřejněná data potvrzují výrazné negativní dopady koronavirové pandemie a s ní souvisejícího poklesu zahraniční poptávky a přijatých vládních karanténních opatření na tuzemskou ekonomiku během jarních měsíců. Přestože karanténní omezení byla v létě již téměř zcela uvolněna, snížená zahraniční poptávka, výrazný nárůst nezaměstnanosti a celkově zhoršené vnímání ekonomické situace ze strany českých firem i domácností budou tlumit ekonomickou aktivitu i v následujících čtvrtletích. Aktuální prognóza České národní banky očekává, že v letošním roce HDP klesne v úhrnu zhruba o 8 % a v příštím roce se ekonomická aktivita vrátí k růstu. Výkon ekonomiky však dosáhne předpandemické úrovně až na konci roku 2022. Za poklesem HDP v letošním roce bude stát zejména propad soukromých investic. Jejich zotavování bude tlumeno nízkou zahraniční poptávkou v souvislosti s výrazně zhoršeným globálním ekonomickým sentimentem. Silný pokles ze stejných důvodů zasáhne také exportní výkonnost českých podniků, což se promítne do záporného příspěvku čistého vývozu k dynamice HDP. Negativní dopady koronavirové pandemie bude naopak nadále zmírňovat růst spotřeby vlády doplněný o stabilizační rozpočtová opatření, která podporují zejména spotřebu domácností.

Petr Král, ředitel sekce měnové

Newsletter