Holcim spouští ECOCycle® platformu pro rozšíření cirkulární výstavby

Holcim, mateřská skupina společnosti Cement Lafarge, uvádí na trh svou patentovanou cirkulární technologickou platformu pro recyklaci stavebních a-demoličních materiálů do nových stavebních řešení ECOCycle®. Ta umožňuje recyklovat až 100 % stavebních demoličních materiálů v široké škále různých variant, od dekarbonizovaných surovin v nízkouhlíkovém cementu až po kamenivo v betonu a plniva při stavbě silnic.

„Ve všech metropolitních oblastech, kde působíme, jsme v čele cirkulární výstavby a vytváření nových budov ze starých. S naší technologií ECOCycle® můžeme stavět města z měst, vše se znovu použije a nic se neztratí. S rostoucí celosvětovou populací a urbanizací je cirkulární výstavba nezbytná pro budování staveb budoucnosti, které budou fungovat pro společnost a planetu,“ říká Jan Jenisch, generální ředitel Holcim.

Holcim nasazuje svou technologii ECOCycle® napříč celou řadou materiálových řešení, aby rozšířil cirkulární výstavbu a snížil využívání přírodních zdrojů. Tato technologie totiž umožňuje, aby beton, cement a kamenivo obsahovaly 10 až 100 % recyklovaných materiálů ECOCycle® bez kompromisů ve výkonu, a zároveň snižovaly jejich ekologickou stopu.

Jako průkopník v oblasti cirkulární výstavby uvedla společnost Holcim v minulých letech ve Švýcarsku na trh první cement na světě s 20% recyklovatelným stavebním demoličním materiálem. Na základě těchto zkušeností nyní Holcim zavádí toto řešení po celé Evropě s cementem obsahujícím stavební demoliční materiály ECOCycle®. Ve Francii staví v současné době společnost první cenově dostupný bytový komplex na světě se 100% recyklovaným betonem ECOCycle®. Ve Velké Británii buduje Holcim obytnou čtvrť s 50% ECOCycle® kamenivem vyrobeným ze 100% recyklovaných stavebních demoličních materiálů.

Lafarge Cement

Je součástí mezinárodní skupiny Holcim. Již více než 120 let patří mezi renomované výrobce stavebních materiálů se sídlem v Čížkovicích, určených převážně pro český trh. Hlavními výrobky jsou volně ložené a pytlované cementy a maltovinové pojivo Multibat PLUS a především ekologický cement ECOPlanet, zelený cement, při jehož výrobě vzniká o 30 % méně emisí oxidu uhličitého. Řadou ECOPlanet tak naplňují dlouhodobé mise a cíle snížit negativní vliv cementářského průmyslu na životní prostředí. Podnikání Lafarge Cement provozuje v souladu s principy cirkulární ekonomiky a za dodržování přísných norem pro ochranu životního prostředí. Kontinuálně inovují a upravují výrobní technologie. Využívají více než 90 % alternativních paliv.

Lafarge Cement záleží na svých zaměstnancích, zákaznících a lidech, kteří žijí v jejich nejbližším okolí. Rozvoj regionu podporují prostřednictvím sponzoringu ekologických, sociálních a vzdělávacích projektů. Staví a tvoří svět, který respektuje přírodu a přispívá k prosperitě obyvatel na naší planetě. Lafarge Cement tvoří lepší budoucnost pro nás a naše okolí.

 Holcim

Holcim tvoří lepší budoucnost pro společnost a planetu. Jako globální lídr v oblasti inovativních a udržitelných stavebních řešení umožňuje Holcim stavět ekologičtější města, inteligentnější infrastrukturu a zlepšovat životní úroveň po celém světě. S udržitelností v jádru své strategie se Holcim stává společností s nulovou produkcí oxidu uhličitého. Jako světový lídr v oblasti recyklace je společnost hnací silou cirkulární ekonomiky, aby bylo možné stavět více s menším množstvím. Společnost Holcim tvoří 60 000 lidí po celém světě, kteří s nadšením tvoří lepší budoucnost pro společnost a planetu prostřednictvím čtyř obchodních segmentů: Cement, hotové betonové směsi, kamenivo a řešení a produkty.

Newsletter