HUB Ventures odkládá svůj vstup na trh START

Hub Ventures dnes doručila Burze cenných papírů žádost o pozastavení procesu primární nabídky akcií. Důvodem je doporučení právních poradců společnosti vypracovat dodatek prospektu, který by zohledňoval nedávnou akvizici konkurenční společnosti. Emitent tak svůj vstup na trh odkládá na podzim tohoto roku.

Podrobnější informace k tomuto kroku sdělí emitent dnes v 10:00 v průběhu své plánované prezentace pro investory.

Newsletter