Koruna se pohybuje do strany, drží se v rozmezí 24,31 až 24,36 EURCZK. Index S&P 500 včera zavřel pod hranicí 4000 USD. Výnosy amerických státních dluhopisů dnes klesají.

IBM se zavazuje, že do roku 2030 celosvětově vyškolí 30 milionů lidí

Společnost oznamuje více než 170 nových partnerství a rozšíření programu ve více než 30 zemích napříč Amerikou, Asií a Tichomořím, Evropou, Středním východem a Afrikou. • V České republice IBM oznamuje partnerství s Mendelovou univerzitou v Brně.

„Talent je všude; možnosti školení ale nejsou,“ řekl Arvind Krishna, předseda představenstva a generální ředitel IBM. „Proto musíme udělat několik důležitých a odvážných kroků k rozšíření přístupu k digitálním dovednostem a pracovním příležitostem, aby více lidí – bez ohledu na jejich původ – mohlo využívat výhod digitální ekonomiky.“  „IBM se dnes zavazuje poskytnout 30 milionům lidí nové dovednosti do roku 2030. To pomůže demokratizovat příležitosti na trhu práce, zaplnit rostoucí mezeru v dovednostech a dát novým generacím pracovníků nástroje, které potřebují k vybudování lepší budoucnosti pro sebe i společnost. “

„Zaměstnavatelé po celém světě zdůrazňují, jak důležité – a obtížné – je najít zaměstnance s patřičnými dovednostmi, což představuje výraznou překážku ekonomickému rozvoji. Podle Světového ekonomického fóra by překlenutí těchto globálních nedostatků v dovednostech navýšilo globální HDP do roku 2028 o 11,5 bilionu dolarů, nicméně je potřeba, aby vzdělávací a školicí systémy udržely krok s požadavky trhu,“ vysvětluje Zuzana Kocmaníková, generální ředitelka IBM Česká republika. Aby to pomohlo, podle Světového ekonomického fóra musí veřejný a soukromý sektor spolupracovat na vzdělávání a odborné přípravě, která bude držet krok s požadavky trhu, demografickými změnami a technologickým pokrokem.

Program pro každého
Vzdělávací portfolio společnosti IBM je jedinečné v tom, že nabízí rozmanitý přístup, který lze upravit na míru. To vychází z pojetí IBM, že v oblasti vzdělávání univerzální přístup pro všechny jednoduše nefunguje. Programy IBM sahají od technického vzdělávání pro mládež na veřejných školách a univerzitách až po placené stáže a učňovské stáže ve firmách. Programy dovedností a vzdělávání také spojují mentorství IBM se studenty a začínajícím profesionálům poskytují bezplatné, přizpůsobitelné online osnovy.

Plán IBM vyškolit 30 milionů lidí se opírá o široké portfolio programů a zahrnuje spolupráci s klíčovými vládními úřady (včetně úřadů práce), univerzitami, nevládními organizacemi (se zaměřením na znevýhodněné mladé lidi, ženy, válečné veterány a další) a soukromými společnostmi z celého světa, které rozšíří dostupné možnosti a nabídnou nové pracovní příležitosti pro skupiny lidí, jež jsou dosud málo zastoupené a historicky znevýhodněné.

„Spolupráce s IBM nám dává příležitost držet krok s novými technologiemi, jako je umělá inteligence, cloud nebo kvantové počítače. Díky vzdělávacím programům IBM pro akademickou sféru, jako je IBM Skills Academy, můžeme rozšířit naše osnovy o praktické případové studie a přinést studentům reálné zkušenosti s novými rozvíjejícími se technologiemi. Postupně, jak se umělá inteligence a kvantové počítače přesouvají z roviny sci-fi do běžného použití, vybavujeme naše studenty a  absolventy dovednostmi odpovídající požadavkům inovativních IT společností a nově vznikajícím pracovním místům,“ dodává Pavel Žufan, děkan Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Více o programech IBM vzděláváni najdete: zde

Video k tiskové zprávě najdete: zde

O společnosti IBM / IBM Education

Dlouholetý závazek společnosti IBM vzdělávání patří k základním stavebním kamenům společnosti už od jejích začátků. Před 10 lety představila firma IBM svůj přelomový program P-TECH jako revoluční veřejný vzdělávací model, který má řešit nedostatek pokročilých technologických dovedností. Navíc také IBM vytvořila programy pro zvyšování dovedností a přeškolování, které lze upravit na míru konkrétním lidem v každé fázi jejich vzdělávací cesty. Díky online nástrojům pro školení na téma kybernetické bezpečnosti, psaní životopisu, marketingového designu nebo kognitivní AI nabízí IBM kombinaci prezenčních i virtuálních programů, které lze využít na celém světě.

Newsletter