i&i Biotech Fund hodlá investovat miliardu do nejlepších nápadů české vědy

Bez dostatečných investic jsou sebelepší vědeckovýzkumné poznatky odsouzeny k nezdaru. I tak ale v Česku uspěje přibližně každý desátý projekt. Podporu těch nejlepších z oblasti vývoje léčiv, diagnostiky či lékařských technologií zajišťuje i&i Biotech Fund (i&i Bio), první fond na podporu transferu technologií nejen v České republice, ale i v dalších zemích V4. Fond disponuje částkou přesahující miliardu Kč a za necelé dva roky své existence již část těchto peněz investoval do sedmi nadějných startupů.

Jaromír Zahrádka, výkonný ředitel i&i Biotech Fund

„Transfer technologií je zjednodušeně přenos myšlenky, poznatku či vynálezu do praxe. Jde o dlouhou cestu, během které je nutné zajistit dostatečné financování, právní ochranu i správné komerční nasměrování původního nápadu. Na to všechno potřebujete hodně peněz,“ vysvětluje Jaromír Zahrádka, výkonný ředitel i&i Biotech Fund a dodává, že ročně transfer zajišťuje české vědě prostředky v řádech miliard korun.

Česká věda má obrovský potenciál a může mít celosvětový význam. Nejde jen o historické úspěchy Otty Wichterleho či Antonína Holého. Například současný výzkum Miloslava Poláška z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR může globálně změnit léčbu rakoviny. Ani jeden z těchto nápadů by se však nikdy neprosadil, nebýt dostatečných investic. Zatímco dříve bylo financování vědeckovýzkumných projektů doménou spíše globálních hráčů, v současnosti se situace pomalu mění.

„Náš fond představuje nový směr, který se v zahraniční již osvědčil a který má několik zásadních výhod. Tou hlavní je, že se na financování vědy a jejího uplatnění v praxi mohou podílet i menší investoři. Fond může pomoct českým nápadům uspět v celosvětovém měřítku, nově vzniklé startupy mohou také přispět k řešení řady současných výzev, jakými je závislost Evropy na dovozu některých strategických komodit, nebo léčiv “ doplňuje Zahrádka. Uvedený způsob může také změnit dosavadní model financování vědy ze strany státu.

„Doplnění veřejného financování o soukromé zdroje umožnuje, aby se vývoj nových technologií nezastavil jen v laboratořích, zvyšuje to efektivitu celého systému tak, že do praxe se může dostat více nápadů a mají větší naději na úspěch,“ připomíná Zahrádka.

i&i Biotech Fund cílí na vědecké start-upy v rané fázi jejich vývoje, které v sobě skrývají potenciál přelomového objevu. „Jde o projekty, u kterých je již dokončena úvodní fáze výzkumu a vývoje, proto opouštějí laboratoře či vědecká pracoviště. S tím také ale přichází o možnost financování například z vědeckých grantů, zároveň ale ještě nejsou ve stavu, kdy by se mohly ucházet o své první investory. My jim v přerodu z čistě vědeckých projektů ve funkční firmy pomáháme,“ říká Zahrádka.

Investiční fond i&i Bio vznikl v roce 2021 díky spolupráci bio-inovačního centra i&i Prague a Evropského investičního fondu. Jedná se o vůbec první fond na podporu transferu technologií nejen v České republice, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy. Disponuje částkou 47 milionů eur, z nichž podpořil rozjezd již sedmi firem. Je mezi nimi např. rakousko-americká společnost Celeris Therapeutics, která využívá umělou inteligenci k vývoji nových léčiv, česko-americký startup Sampling Human, který vyvíjí unikátní diagnostickou metodu zdokonalující monitoring závažných onemocnění, CasInvent Pharma, startup vzniklý na Masarykově univerzitě v Brně, který zkoumá sloučeniny s protinádorovými vlastnostmi či nedávno založená česká společnost Sophomer, která se zabývá vývojem technologie zjednodušující provádění imunochemických testů.

Více o všech investovaných projektech zde.

Newsletter