Evropské i americké výnosy klesají. Dolar obrátil do zisku pod 1,0860 za euro. Koruna drží zisky, avšak část jich smazala nad 24,70 za euro.

Industriální turistika láká. O které elektrárny je největší zájem?

Během roku 2017si výrobní zdroje energie a tepla Skupiny ČEZ na severu Čech prohlédli 6 164 návštěvníci z různých míst v ČR i zahraničí. Celkem pak Infocentra a veřejnosti přístupné elektrárny Skupiny ČEZ po celé republice navštívilo historicky rekordních 224 357 zájemců o energetiku. Největší zájem tradičně zaznamenaly přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně a obě jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. V severních Čechách tuto tradici od svého zpřístupnění ctí Informační centrum Elektrárny Ledvice a zmodernizovaná Elektrárna Tušimice.

Informační centrum Ledvice si v loňském roce prohlédlo 2 557 osob. Patřili mezi ně žáci a studenti ze základních a různě zaměřených středních škol jak z okresů Teplice, Most, Louny a Ústí nad Labem, tak například i z Prahy, Chebu, Litoměřic či Rajce – Jestřebí. Svou cestu do jediného informačního centra klasické energetiky v ČR si také našli členové Klubu českých turistů ze Sokolova či Loun. Ze zahraničí příležitost prohlídky během svých služebních pobytů v Česku využili návštěvníci ze Švédska a Ukrajiny. Během prázdninových měsíců vyrazily na výlet do infocentra děti z příměstských táborů v Bílině, Teplicích a Ústí nad Labem, samozřejmě nemohla chybět ani říjnová návštěva dětí z nedaleké mateřinky v Ledvicích. Ty za „svými“ dinosaury a permoníky jezdí pravidelně. Dobře ukrytý „poklad“ v elektrárenské lokalitě pak přilákal i 59 kačerů v rámci geocachingu.

Provoz Elektrárny Tušimice si během roku 2017 prohlédlo 1 998 lidí. Tradičně hojná byla návštěvnost středoškoláků a žáků základních škol ze severních a západních Čech. Vysokoškoláci byli z různých fakult ČVUT či Univerzity Karlovy, z fakulty životního prostředí UJEP v Mostě a Západočeské univerzity Plzeň. „Rovněž k nám zavítali zaměstnanci z firem, které se nějakým způsobem zabývají energetikou nebo strojírenstvím. Měli jsme zde i tradiční třídenní Energetickou maturitu pro nejlepší středoškolské studenty fyziky z partnerských škol Skupiny ČEZ a blokovou výuku vysokoškoláků ze Západočeské univerzity Plzeň. Ze zahraničí přijeli hosté z Kazachstánu, v jejich případě šlo v prvním pololetí hned o dvě vládní delegace, a dále studenti z Polska, Slovenska, Norska a Spolkové republiky Německo, kteří byli na návštěvě svých partnerských škol v Česku. Své hosty z Kosova a Izraele přivezla na prohlídku společnost Škoda Praha,“ uvedla Marie Tučková, manažerka návštěvnického a vzdělávacího centra v Elektrárně Tušimice.

Elektrárna Počerady se v loňském roce stala středem zájmu hlavně vysokoškoláků. Svou dubnovou praxi zde již po třiadvacáté strávili studenti z ČVUT Praha. Tradiční byly rovněž návštěvy z přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy v Praze či fakulty životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Její studenti přijeli opět s kolegy z anglického Nottinghamu. Středoškoláci byli ze SPŠ v Třebíči a Střední odborné školy zemědělské a ekologické v Žatci. Celkem si počeradskou elektrárnu prohlédlo 151 osob. Druhou místní ovšem i samostatně navštěvovanou lokalitou byl Paroplynový cyklus Počerady, který zaujal 107 osob. I v jeho případě se vesměs jednalo o studenty z výše uvedených škol.

Teplárnu Trmice si v roce 2017 prohlédli 332 návštěvníci. Kromě 216 středoškolských či vysokoškolských studentů a jejich 12 pedagogů to byly ještě další 104 osoby z komunity CZ Geocaching. Její členové dorazili na prohlídku ve čtyřech hlavních skupinách 25. listopadu v rámci poslední exkurze teplárny v loňském roce. „Vloni k nám hlavně zavítali studenti a pedagogové ze Střední školy stavební a technické, Gymnázia a SŠ dr. Václava Šmejkala, Střední průmyslové školy a UJEP v Ústí nad Labem. Jsme rádi, že jim máme co ukázat. Hlavně nás uspokojuje fakt, že odborný výklad našich průvodců, je pro všechny srozumitelný. Případné ať již laické nebo odborné dotazy návštěvníků tak vždy směřují k jádru věci,“ konstatoval Jan Barnat, vedoucí odboru řízení provozu Teplárny Trmice.

Vodní elektrárna Střekov na řece Labi a MVE Želina na řece Ohři se rovněž těšily pozornosti zájemců o industriální turistiku. Vodní elektrárna Střekov hlavně během březnového celosvětového Dne vody a zářijových Dnů evropského dědictví, kdy si ji dohromady prohlédlo 514 osob, ať již jednotlivci nebo rodiny s dětmi. Další její návštěvníci se v průběhu roku rekrutovali ze žáků základních a studentů středních škol, převážně z Ústí nad Labem a Děčínska. Vysokoškoláci přijeli z Vysoké školy báňské v Ostravě. Celkem se tak návštěvnost tohoto vodního díla vyšplhala na číslo 964. Malou vodní elektrárnu Želina si v rámci společné exkurze v Elektrárně Tušimice prohlédlo na 70 osob. Stalo se tak až na podzim po skončení všech rekonstrukcí a instalacích nového moderního zařízení nutného pro další provoz této historické technické památky.

Newsletter