Inflace byla v červnu mírně nad prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v červnu 2016 meziročně o 0,1 %. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní spotřebitelské ceny v červnu meziročně nepatrně poklesly. Inflace se tak nadále nachází výrazně pod cílem ČNB.

Celková meziroční inflace byla v červnu o 0,1 procentního bodu nad prognózou ČNB. Odchylka od prognózy byla dána méně výrazným poklesem cen pohonných hmot a regulovaných cen. Vývoj cen pohonných hmot byl ovlivněn vyšší než předpokládanou světovou cenou ropy. U regulovaných cen se jen částečně naplnil předpoklad prognózy o dalším zlevnění plynu pro domácnosti. Naopak hlubší pokles oproti prognóze zaznamenaly ceny potravin. Naplnil se prognózovaný vývoj jádrové inflace, tzv. korigované inflace bez pohonných hmot, který odráží vliv rostoucí domácí ekonomiky a zvyšujících se mezd. Také prognóza dopadů změn nepřímých daní se naplnila.

Zveřejněná data představují jen drobnou odchylku od stávající prognózy ČNB. Podle této prognózy se inflace v závěru letošního roku začne zvyšovat a na horizontu měnové politiky dosáhne 2% cíle, který následně mírně překročí. Celkové nákladové tlaky na růst spotřebitelských cen se v letošním roce obnoví. V domácí ekonomice náklady na celém horizontu prognózy dále porostou vlivem zvyšujících se mezd i ceny kapitálu v podmínkách pokračujícího růstu ekonomické aktivity. Zároveň postupně odezní aktuálně silně protiinflační působení dovozních cen vyvolané poklesem cen průmyslových výrobců v eurozóně. K návratu inflace na cíl přispěje i prognózou předpokládané používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny roku 2017.

Newsletter