Inflace vyskočila, ale jen vinou statistické operace

„Míra inflace se v říjnu po osmi měsících poklesu zvýšila na 8,5 % ze zářijových 6,9 %. Na vině však nejsou ekonomické důvody, ale čistě statistická operace. Do výpočtu se promítl dopad loňského úsporného tarifu na energie, který ovlivnil srovnávací základnu říjnové inflace. Loni byl totiž úsporný tarif statistiky započítán jako snížení cen elektřiny. Pokud bychom tento faktor nebrali v potaz, byla by říjnová inflace o téměř tři procentní body nižší a činila by 5,8 %. Po odeznění toho statistického vlivu se inflace opět vrátí na sestupnou trajektorii, přičemž lze očekávat pokles výrazně pod sedm procent. Podle aktuální prognózy ČNB by celoroční inflace měla být 10,8 %, zatímco v minulém roce činila 15,1 %,“ komentuje vývoj inflace Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

„V meziměsíčním srovnání byla říjnová inflace vyšší o 0,1 %, a to zejména vinou růstu spotřebitelských cen potravin. To je obrat ve vývoji cen potravin v porovnání se zářím, kdy spotřebitelské ceny meziměsíčně klesly o 0,7 % díky poklesu cen potravin. Ceny potravin v září na rozdíl od října klesaly u většiny sledovaných položek, které pro výpočet inflace Český statistický úřad sleduje. To do jisté míry kontrastuje s tím, že ceny zemědělské produkce meziročně klesají již pátý měsíc v řadě a v září byly meziročně nižší o 13,4 %,“ upozorňuje Petr Kymlička.

Petr Kymlička

Newsletter