Interaktivní soutěžní hra Rozpočti si to! zná své moravské vítěze a postupující do velkého finále

Ve středu 17. června 2020 se v Brně utkaly týmy ze základních škol v regionálním finále soutěže Rozpočti si to! realizovaném v projektu KaPoDaV Jihomoravského kraje. Tři nejlepší si zajistily postup do národního finále, které se uskuteční v září v Praze. Akci hostilo Jihomoravské inovační centrum (v budově JIC INMEC), pořadatelem byla společnost yourchance o. p. s. realizující celostátní projekt Finanční gramotnost do škol.

„Rozpočti si to! je unikátní svým komplexním přístupem k osobnímu rozvoji. Podporuje získání a rozvoj zdravých finančních návyků, seznamuje mladé lidi s důležitými pojmy z oblasti financí, a navíc rozvíjí jejich schopnosti týmové spolupráce, podnikavosti a digitální gramotnosti. Velkou přidanou hodnotou je také rozvoj kreativity, která umožňuje nacházet nové způsoby řešení různých životních situací a reagovat pohotově na požadavky dnešní doby,“ uvedla Gabriela Křivánková, spoluzakladatelka yourchance.

Na regionálním finále v Brně měly jednotlivé týmy za úkol porotě originálním způsobem představit svou herní rodinu, se kterou procházely celou soutěží, a přiblížit jí tři poznatky, které si ze soutěže odnášejí do života. Hodnotil se jak obsah, tak také forma zpracování. „Nepřeháním, když řeknu, že soutěžící byli letos neuvěřitelní! Zazněly vtipné básničky o penězích a hospodaření s nimi. Viděli jsme zábavná videa, originální scénky a fotky, malované obrázky i komix a nechyběly ani téměř profesionálně zpracované powerpointové prezentace. Vystoupení soutěžních týmů měla šmrnc a spád. Na moravském finále Rozpočti si to! jsme se rozhodně nenudili,“ prohlásila porotkyně Kateřina Lichtenberková, expertka v oblasti finanční gramotnosti a rozvoje podnikavosti z projektu Finanční gramotnost do škol.

Do praktického života si děti podle svých slov ze soutěže odnesly například porozumění pojmům rozpočet či cash flow, odhodlání být aktivní, plánovat a bezhlavě neutrácet, investovat do vlastního rozvoje a vzdělávání, šetřit na „horší časy“, myslet „na zadní vrátka“.

A jak moravské finále Rozpočti si to! dopadlo? Třetí a druhé místo obsadila čtyřčlenná partička STINSONOVI ze ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov, na druhém místě bodoval tým KAKTUSY2 ze stejné školy a na zlaté příčce se umístil čtyřčlenný tým Zlaté tolary ze základní školy v Pohořelicích. „Soutěžili už loni a skončili na čtvrtém místě. Letos zabrali, vyhráli na plné čáře on-line část a jsou pevně odhodláni zvítězit i na zářijovém celostátním finále Rozpočti si to!,“ uzavírá Kateřina Lichtenberková.

Moravské finále podpořil Jihomoravský kraj v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji. Dalším partnerem soutěže je Česká mincovna, a. s.

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti, principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol a v oblasti integrace mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy. Zaměřuje se především na rozvoj schopností učitelů vyučovat finanční gramotnost tak, aby ze škol odcházela mladá generace, která má pevně zakotvené principy zdravého finančního rozhodování a připravuje pro to i metodickou podporu.
Důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance o.p.s. svou pozornost, je podpora mladých lidí odcházejících z dětských domovů a pěstounské péče. Realizuje projekty celorepublikové působnosti Finanční gramotnost do školZačni správně.

Newsletter