INVEN CAPITAL získal minoritní podíl v české společnosti Neuron Soundware

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na evropském trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v české společnosti Neuron Soundware. Lídr trhu v diagnostice průmyslových strojů na základě analýzy zvuku nabízí vyspělý hardware a software pro prediktivní údržbu umožňující včasnou detekci poruch a optimalizaci provozu. Za čtyři roky svého působení uskutečnil INVEN CAPITAL v pětici zemí deset investic, z nichž jednu již úspěšně prodal.

Společnost Neuron Soundware byla založena v únoru 2016 v Praze, zaměstnává dvacítku specialistů a její obrat v loňském roce činil necelých půl milionu eur. Dodává inteligentní řešení pro diagnostiku soustrojí na základě akustické analýzy provozu strojů ve všech průmyslových odvětvích včetně energetiky. Systém dokáže za pomocí umělé inteligence včas rozpoznat hrozící problémy ve strojích, a předcházet tak poruchám kritických výrobních zařízení.

Řešení představuje kombinaci detekčních čidel, výpočetní jednotky, software a umělé inteligence. Na všech důležitých částech strojů jsou instalovány piezomikrofony s extrémně širokým frekvenčním pásmem, které zachycují zvuky vydávané zařízením. Algoritmy umělé inteligence neustále vyhodnocují akustické signály z mikrofonů i další údaje a jakékoli odchylky od normálu hlásí systém dříve než standardní ochranné prvky vlastního zařízení. Tento postup umožňuje včas identifikovat možnou závadu a zajistit opravu nebo výměnu dříve, než by došlo k narušení provozu zařízení. To je důležité zejména, pokud jsou stroje součástí sofistikovaných výrobních linek, kde může každý nenadálý výpadek znamenat vysoké ztráty.

Systémy dodávané Neuron Soundware dnes hlídají provoz v řadě velkých globálních společností, jako např. Daimler, VW, Innogy, E.ON, Airbus nebo LG. V energetice je systém Neuron Soundware nasazen v České republice u některých zákazníků na více než dvaceti velkých kogeneračních jednotkách.

INVEN CAPITAL zainvestoval do Neuron Soundware v rámci aktuálního v pořadí druhého kola financování společně s fondem LEAD VENTURES.

„Včasná diagnostika nežádoucích jevů v provozu je dnes už jedním z nepostradatelných předpokladů pro efektivní plánování výroby a řízení moderních energetických společností. Očekáváme, že nasazení této technologie přispěje ke spolehlivému fungování našich výrobních kapacit,“ řekl místopředseda představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika a distribuce Tomáš Pleskač.

Instalací podobných prvků včasného varování dnes nejen energetické společnosti snižují riziko nenadálých výpadků. Pro sektor energetiky jde o další bezpečnostní prvek k zajištění stabilní výroby a distribuce energií, jejichž výpadky by mohly mít dopady na fungování celého národního hospodářství. Současně dochází k dalšímu doplnění série opatření v souladu se stále přísnější legislativou.

„Neuron je jednou z mála firem v oblasti akustické emise, která se prosazuje v konkurenci špičkových firem z Izraele a USA. Za svou krátkou existenci si vybudovala unikátní databázi zvuků, kterou používá pro trénování svých neuronových sítí,“ komentoval nejnovější investici Petr Míkovec, výkonný ředitel INVEN CAPITAL. „Jsme rádi, že mezi naše investice do inovativních firem můžeme zařadit také společnost s českým rodným listem a věříme, že touto investicí a naším aktivním zapojením výrazně pomůžeme Neuronu v jeho dalším rozvoji,“ dodal Viktor Miškovský, investiční ředitel INVEN CAPITAL.

„Víme přesně, jak musí znít čerpadla, převodovky, válce, elektromotory nebo kompresory. Zvuky všech běžných součástí stroje máme uloženy v databázi. To ale nestačí, náš software s umělou inteligencí dokáže rozlišovat problémové zvuky od běžného procesního šumu a okolních zvuků a poskytnout zákazníkovi jistotu, že jej stroj nepříjemně nepřekvapí,“ dává nahlédnout do kuchyně svého know-how Pavel Konečný, zakladatel a generální ředitel Neuron Soundware.

Za více než čtyři roky působení a investic do energetických start-upů si INVEN CAPITAL získal pověst kvalifikovaného a schopného investora podporujícího začínající firmy v sektoru nové energetiky. Kvalitní manažerský tým, portfolio zainvestovaných firem, výkonnost fondu a úspěšný průběh due dilligence stály za rozhodnutím Evropské investiční banky (EIB) vytvořit společnou investiční strukturu s INVEN CAPITAL, kde se EIB zavázala poskytnout do správy INVEN CAPITAL 50 milionů EUR.

Newsletter