InvestBay: Komentář k rozhodnutí bankovní rady ČNB

„Klesající míra úrokových sazeb přináší pro české spořitele a investory značné výzvy. Nejen, že se propisuje do úročení spořicích účtů, ale klesají také výnosy u dluhopisových produktů a investičních platforem. V důsledku toho hledají lidé alternativní způsoby, jak ochránit své úspory, aby neztrácely na hodnotě. Z našeho dubnového průzkumu ‚Jak Češi investují‘,* vyplynulo, že Češi nejvyšší bodovou hodnotou stran bezpečnosti investic ocenili nemovitosti. Za spíše bezpečné je považuje 64 % dotázaných. Naopak jako spíše nebezpečné označilo nejvíce Čechů kryptoměny (63 %). Tento trend ukazuje, že v době nízkých úrokových sazeb preferují investoři aktiva s dlouhodobou hodnotou a stabilním výnosem. Vzhledem k tomu, že se úrokové sazby nadále snižují, je pravděpodobné, že bude tento trend ještě zesilovat,“ říká Daniel Rajnoch, zakladatel a CEO investiční platformy InvestBay.

* Průzkum realizovala agentura Instant Research na vzorku 1534 lidí ve věku 18–65 let.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter