Investice ČEZ do dlouhodobého majetku přesáhly 807 miliard korun

Částku ve výši 807 549 000 000 Kč investoval ČEZ ve své pětadvacetileté historii do výstavby a obnovy svých elektráren či distribučních sítí. Kumulovaná výše investic do majetku do konce roku 2016 tak dosáhla přibližně 70 procent úhrnu ročních výdajů českého státního rozpočtu. Jedná se o prostředky, které byly v absolutní většině investovány v České republice, a podpořily tak výkonnost české ekonomiky a zdejší zaměstnanost. Skupina ČEZ poskytuje přímo i prostřednictvím dodavatelských firem stabilní a perspektivní práci více než 157 000 lidem.

Celkové investice včetně pořízení podílů ve strategických společnostech (např. nabytí podílů v Severočeských dolech, v tehdejších regionálních energetikách nebo investice do zahraničních společností) převýšily 883 miliard korun.  Nákupy realizované prostřednictvím akvizic se tak na celkových investicích podílejí pouze cca deseti procenty.

„Skupina ČEZ je dlouhodobě strategickým pilířem české ekonomiky a kromě pozice nejvýznamnějšího českého investora je rovněž největším přispěvatelem do veřejných rozpočtů.  Od svého založení ČEZ přispěl do společných rozpočtů na daních, dividendách a při prodeji téměř 5 % akcií částkou necelých 595 miliard korun,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

V posledních dvaceti letech investoval ČEZ zejména do minimalizace vlivu provozu elektráren na životní prostředí. V devadesátých letech minulého století realizoval ČEZ objemově nejrozsáhlejší ekologizační program ve střední a východní Evropě, když odsířil a zmodernizoval své uhelné elektrárny. Na tuto první vlnu ekologizace ČEZ vynaložil více než 110 miliard korun. V roce 2007 pak ČEZ zahájil komplexní obnovu svých uhelných zdrojů. Investice v elektrárnách Tušimice, Prunéřov, Ledvice a paroplynových Počerad  dosáhne 100 miliard korun..

V roce 2003 ČEZ koupil část české distribuční sítě, do níž od té doby ročně investuje miliardy korun. Jednalo se zejména o stavby z programu unifikace sítí, o rekonstrukce a obnovu kabelových a vrchních sítí vysokého a nízkého napětí, rekonstrukce a výstavbu transformoven a výstavbu distribučních transformačních stanic. V rekordním roce 2009 bylo investováno 10,5 mld. Kč.

V rámci jaderné energetiky ČEZ v uplynulých dvaceti letech dostavěl první dva bloky elektrárny Temelín, zmodernizoval elektrárnu Dukovany a zvýšil její instalovaný výkon o více než 10 %, obdobně vzrostl výkon Temelína. ČEZ vystavěl a uvedl do provozu mezisklady použitého jaderného paliva v lokalitách obou českých jaderných elektráren.

Postavena a do provozu uvedena byla také přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně, řada malých vodních elektráren a dalších obnovitelných zdrojů, z nichž nejvýznamnější je výstavba největšího pevninského větrného parku v Evropě, v rumunské lokalitě Fântânele-Cogealac. Více než 12 let běží program modernizace v hydroenergetice, během něhož byla při nákladech ve výši 2 miliardy korun modernizována soustrojí na téměř dvaceti velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách.

Během následujících let se očekávají především menší investice do decentralizované energetiky, obnovitelných zdrojů a do dalších trendů energetiky budoucnosti.

Tab.: TOP 5 investic/investičních programů Skupiny ČEZ v ČR dle výše investice

Pořadí

Název projektu/programu

Náklady

Rok dokončení

1.

Ekologizační program uhelných elektráren ČEZ v 90. letech 20. století

111 mld.

1998

2.

Modernizace distribuční sítě – průběžně (bez investic samostatných distribučních firem před sloučením s ČEZ v roce 2003)

103 mld. Kč

průběžně

3.

Komplexní obnova uhelných zdrojů Skupiny ČEZ (2007-2017)

100 mld. Kč

2017

4.

Dostavba 1. a 2. bloku elektrárny Temelín

98,6 mld. Kč

2003

5.

Výstavba přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně

6,5 mld. Kč

1996

 

Newsletter