Investiční fond Arca Capital CEE vyplatí akcionářům dividendu

Investiční fond Arca Capital CEE připíše během prosince letošního roku svým investorům dividendu v hodnotě 7.500 Kč na jednu akcii. Rozhodla o tom valná hromada fondu konaná dne 14.11.2019. Akcionáři zároveň schválili dosažený zisk fondu za rok 2018 ve výši 129 mil. Kč. Arca Capital CEE je samosprávný investiční fond kvalifikovaných investorů, který svým akcionářům generuje dlouhodobě atraktivní výnosy. Průměrné roční zhodnocení fondu posledních let činí 7,7 %. Fond je od srpna letošního roku obchodován na Burze cenných papírů Praha (ISIN: CZ0008042900).

Společnost Arca Capital CEE, uzavřený investiční fond, a.s. informuje o výsledku jednání řádné valné hromady konané dne 14. listopadu 2019. Valná hromada schválila hospodářský výsledek společnosti Arca Capital CEE za účetní období roku 2018 – dosažený zisk ve výši 129.252.745 Kč a rozhodla, že zisk bude rozdělen následovně:  

  • 45.630.000 Kč bude rozděleno mezi akcionáře společnosti Arca Capital CEE jako podíl na zisku
  • 83.622.745 Kč bude převedeno a zúčtováno na účet nerozdělený zisk minulých let.

Podíl na zisku (dividenda) činí na jednu akcii 7.500 Kč před zdaněním.

Primárním cílem fondu pro další období je udržitelnost atraktivních výnosů v minimální výši 7.5 % p.a. při následování investiční strategie fondu. Aktuálně fond vnímá výrazný potenciál budoucího zhodnocení při nákupu nových aktiv, a to jak v oblasti private equity, nemovitostních aktiv i akcií veřejně obchodovaných společností. Aktuální makro-ekonomická situace na trhu, ať už je to např. brexit nebo obchodní válka mezi USA a Čínou, přináší unikátní možnosti investování na kapitálových trzích, kde fond disponuje unikátním know-how. Příkladem takových projektů fondu je například úspěšná investice do akcií společnosti O2 Česká republika realizovaná se zhodnocením ve výši 33 %
či Unipetrol s výnosem 115 %. Investiční mix portfolia fondu je doplněn i o investice do pevně úročených nástrojů finančního trhu, které přinášejí jistotu zhodnocení fondu.

Úspěšnou strategii fondu potvrzují jeho každoroční hospodářské výsledky a zhodnocení, které fond svým investorům přináší již 11 let.

 

 

Newsletter