Pravděpodobnost snížení britských sazeb v srpnu klesla z 50 % na 25 %. Libra zpevnila nad 1,3000 GBPUSD. Dolar plošně oslabuje. Proti euru nad 1,0930 a proti koruně pod 23,15.

Investiční strategie generací: Jak investují boomeři, X, mileniálové a generace Z?

Každá generace se potýká s odlišnými ekonomickými podmínkami, a to má zásadní vliv na jejich finanční návyky a postoj k investování. Finanční odborníci zkoumali tyto rozdíly a identifikovali specifické investiční tipy, které mohou pomoci každé generaci optimalizovat a zefektivnit svá portfolia. Pojďme se podívat na investiční návyky a doporučení pro jednotlivé generace blíže.

Baby Boomers (1945–1965)

Baby Boomers jsou většinou v důchodu nebo se k němu blíží. Finanční odborníci často doporučují přesunout penzijní fondy z rizikových aktiv, jako jsou akcie, do dluhopisů nebo fondů peněžního trhu, ale „boomeři“ se tuto radou neřídí. Celých 8 % z nich investuje výhradně do akcií, zatímco téměř polovina má rizikovější alokaci, než jakou analytici doporučují. Baby Boomers mají vyšší kupní sílu než kterákoli jiná generace, což ovlivňuje investiční prostředí i ekonomiku.

„Pokud plánujete investovat do individuálních akcií, a ne do indexů, tak bych to doporučil pouze investorům, kteří mají čas a chuť se intenzivně věnovat průzkumu dané firmy nejen v době nákupu, ale po celou dobu držení dané akcie,“ říká Jan Večerka, zkušený investor a zakladatel crowdfundingové realitní platformy BrikkApp.

Jan Večerka

V porovnání s ostatními generacemi mají nejvíce aktiv a preferují agresivnější toleranci k riziku pro dlouhodobé investování. Mnozí z nich také kupovali v průběhu života domy nejen pro vlastní bydlení, ale i pro investiční účely. Tato generace byla svědkem značného růstu hodnoty nemovitostí během několika desetiletí, což jim umožnilo budovat bohatství právě prostřednictvím těchto aktiv. To potvrdila i statistika National Association of Realtors (NAR), podle které Baby Boomers v roce 2022 v USA tvořili největší generaci kupujících nemovitosti a to 39 %. Tato generace se na předních pozicích statistik v nákupu a vlastnění nemovitostí drží již od roku 2001.

Mnoho lidí této generace blížící se k důchodu chce pokračovat v práci s omezeným rozsahem nebo na méně náročných pozicích, aby vybudovali solidní penzijní fond. Doporučuje se přesunout penzijní prostředky do méně rizikových aktiv, jako jsou dluhopisy nebo fondy peněžního trhu. Důraz je kladen na plné zafinancování důchodu a následné řešení podpory dětí. Rozdělit a vyvážit úspory pro důchod je klíčové.

Generace X (1965–1980)

Příslušníci generace X, neboli „zapomenuté generace“, jsou často opomíjeni v diskusích o investicích a osobním bohatství. Mnoho z nich začalo investovat na přelomu 90. let a počátku nového tisíciletí, ale později čelili poklesu akciového trhu a jejich úspory se sotva pohnuly. Častěji než mileniálové vyhledávají pomoc finančního odborníka. Jsou známí jako „sendvičová generace“, která se musí starat o stárnoucí rodiče i děti. Příslušníci generace X jsou skeptičtí a samostatní investoři. Chtějí vybudovat majetek a dosáhnout vyšších příjmů. Tato generace si ale často uvědomuje, že diverzifikace je klíčem k úspěšnému investování. Proto mnozí z nich zahrnují například nemovitosti do svých investičních portfolií. Avšak generace X má historické zkušenosti nejen s boomem nemovitostního trhu v 80. a 90. letech, ale také s dopady finanční krize v roce 2008, což samozřejmě ovlivnilo jejich pohled na investice do nemovitostí.

Termínované životní pojištění je pro ně často dobrá volba, aby získali adekvátní krytí za rozumné měsíční pojistné. Měli by také zvážit, zda přidat náklady na zdravotní péči nebo pobyt v domově důchodců do svého penzijního plánu, v závislosti na svých plánech do budoucna.

Mileniálové (1980–1995)

Nejstarší mileniálové se blíží ke čtyřicítce, kde zažívají nejlepší výdělky, zatímco nejmladší jsou ještě na vysoké škole. Mileniálové jsou konzervativní investoři, přičemž až 30 % z nich preferuje hotovost namísto akcií, nemovitostí nebo dluhopisů. Část mileniálů dává přednost sociálně odpovědným investicím s environmentálními, správními nebo sociálními cíli. Často se rozhodují pro jednoduché investice, jako jsou cílové podílové fondy a burzovně obchodované fondy. Při správě penzijních fondů preferují metodu „udělej si sám“. Mnozí mají obavy z finančních rizik a nedůvěřují tradičním investicím. Kryptoměny a IT poradci jsou pro ně stále zajímavější.

Mileniálové mají rádi investiční high-tech nástroje, zvláště díky své lásce k technologiím. Důležitou roli hraje i tzv. dopadové investování. Mnozí investují do crowdfundingu nemovitostí, protože je pro ně snadnější, méně rizikový a cenově dostupný. Očekává se, že mileniálové budou nadále rozvíjet trh crowdfundingu nemovitostí kvůli nízkým úrokovým sazbám a cenám nemovitostí.

„Myslím, že je realitní crowdfunding velký trend pro generaci mezi 25 a 40 lety. Tam dochází k výrazné změně, když je srovnáte s jejich rodiči, kteří, pokud chtějí investovat, tak častěji prostřednictvím svého finančního poradce či fondu,“ dodává Jan Večerka, CEO BrikkApp.

Generace Z (po roce 1995)

Pro generaci Z může být snadné zaměřit se pouze na nejznámější investice, jako jsou akcie, podílové fondy, indexové fondy nebo burzovní fondy. Další oblasti, jako jsou nemovitosti, komodity, kryptoměny nebo založení vlastního podniku, vyžadují větší průzkum. Je také důležité zvážit spořicí účty s vysokým výnosem, peněžní trhy a dluhopisy. Generace Z obvykle preferuje flexibilní životní styl a mobilnost. Mnozí z nich nejsou připraveni na dlouhodobý závazek spojený s vlastnictvím například nemovitosti, což může ovlivnit jejich přístup k jejímu nákupu. Místo toho mohou preferovat investice do nemovitostního fondu, akcií spojených s nemovitostmi nebo jiných likvidních aktiv.

Investování v mládí je pro ně klíčové, aby mohli v budoucnu těžit z dlouhodobých investic. Čím dříve začnou s investováním, tím lépe. Inspirovat se mohou investičními strategiemi z minulosti.

„To ale neznamená, že se po hlavě vrhnete do investování na základě doporučení prvního finančního poradce, kterého potkáte. Začněte se v investování vzdělávat, přečtěte si jaké jsou možnosti a začněte investovat od malých částek do více projektů či aktiv,“ doporučuje Jan Večerka, CEO BrikkApp.

Různé investiční strategie pro různé generace

Investiční strategie každé generace se odvíjí od jejich ekonomických a životních podmínek. Baby Boomers mají tendenci držet se akcií a nemovitostí. Generace X hledá rovnováhu mezi bohatstvím a životními náklady. Mileniálové preferují jednoduché investice, zatímco Generace Z začíná objevovat investiční možnosti. Bez ohledu na generaci, ke které patříte, je důležité sledovat své cíle a rizika. Investiční svět se neustále vyvíjí, a proto je vhodné být otevřen novým přístupům a možnostem. Pamatujte, že každá investice by měla být promyšlená a založená na dlouhodobém plánu. Zároveň je také důležité vytvářet komplexní diverzifikované portfolio investic, abyste minimalizovali rizika a dosáhli stabilního finančního růstu v průběhu času.

Newsletter