IOCB Tech Group úspěšně reprezentovala Českou republiku na prestižní biotech konferenci BIO-Europe 2023

5,5 tisíce účastníků z více než 50 zemí a celkem přes 30 tisíc oficiálních schůzek – taková byla bilance letošního ročníku mezinárodní konference BIO-Europe v Mnichově. Česko zastupovaly společnosti IOCB Tech, i&i Prague a i&i Biotech Fund (i&i Bio), tedy subjekty sdružené v rámci IOCB Tech Group, skupiny pod Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Český stánek na akci podpořili svou účastí také zástupci Generálního konzulátu ČR v Mnichově.

„IOCB Tech Group se BIO-Europe účastní pravidelně. Je to pro nás užitečná možnost potkat se s předními představiteli světa biotechu, medtechu, lifescience, ale také investory či vědeckovýzkumnými clustery. Poděkování samozřejmě patří i organizátorům; společnosti EBD Group,“ uvedl Martin Fusek, ředitel IOCB Tech.

„BIO-Europe představuje unikátní příležitost setkat se se startupy, které nastavují trendy na poli biotechnologií. Pro nás je především skvělé, že jsme zde objevili nadějné inovátory i z regionu střední a východní Evropy, na který se soustředíme. Konference nám zároveň umožnila vidět fascinující pokrok dříve oslovených startupů, které známe z doby, kdy ještě nebyly připraveny na případně investice,“ dodává Roberto Fernandez Alvarez, který spolu s dalšími kolegy zastupoval inkubátor i&i Prague.

„Letošní ročník BIO-Europe byl unikátní také díky zařazení nové sekce, panelové diskuse tzv. translačních fondů. Jde o investory, kteří zajišťují fondové financování translační fáze výzkumu a procesu transferu technologií. Kromě našeho i&i Bio byly prezentovány čtyři další fondy z Německa, Rakouska a Belgie, které také vznikly u významných vědeckých institucí,“ říká Jaromír Zahrádka, ředitel i&i Biotech Fund a dodává: „Je zřejmé, že takové fondy mají na trhu rizikového kapitálu v Evropě své místo a stávají se často startovním investorem při vzniku nových projektů a biotechnologických spin-off společností, které následně dostanu šanci oslovit širší skupinu méně specializovaných investorů.“

Tým IOCB Tech během tří dnů absolvoval více než stovku schůzek a jednání. „Jsme obzvláště vděční za diskusi s EBD Group ohledně potenciálního hostování konference BIO-Europe v Praze a těší nás, že tuto vizi podporují i významné clustery jako LISAvienna – Life Science Austria Vienna, BioM Biotech Cluster či Biosaxony association a mnozí další,“ doplnil Martin Opatrný, mluvčí IOCB Tech.

Debata o spolupráci proběhla také například se společností Symeres, přední výzkumnou organizací zaměřenou na objevy a vývoj nových léků. Svou podporu skupině IOCB Tech vyjádřili také zástupci Generálního konzulátu v Mnichově, jejichž návštěva byla významným oceněním aktivit IOCB Tech Group.

„Jsme rádi, že můžeme být součástí této významné události a prezentovat díky IOCB Tech českou excelenci v oblasti biověd a farmacie a ukázat tak světu inovace a potenciál české vědy a transferu technologií,“ uvedl konzul Lukáš Opatrný z Generálního konzulátu České republiky v Mnichově.

BIO-Europe představuje každoroční setkání vizionářů, inovátorů a odborníků v oblasti biotechnologií a farmaceutického výzkumu z celého světa. Za posledních 29 let BIO-Europe rok od roku rostla nejen svou velikostí, ale především tím, že se stala vlajkovou lodí evropského biotechu. Její mezinárodní přesah je symbolickou branou do globální komunity lifescience.

Newsletter