Americká centrální banka zvýší sazby o 25 bodů. Klíčový bude jejich výhled. Evropské i americké výnosy rostou. Dolar navýšil ztráty krátce k 1,0800 za euro. Koruna otestovala 23,70 za euro.

IOCB Tech pomůže českým studentům získat až půl milionu korun na nové projekty

Techtransferová firma IOCB Tech založená Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR (ÚOCHB) spolupracuje s řadou špičkových vědeckých pracovišť po celém světě. Patří mezi ně i vysoce prestižní Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jejich společný fond podporuje studenty a vědce, kterým může zajistit až více než půl milionu korun na rozvoj projektů.

Ve vědě platí, že než se nápad dostane z laboratoře do praxe, je to nesmírně dlouhá a náročná cesta. Přitom uspěje pouze zhruba 10 procent projektů. Zajistit úspěch těm nejlepším z nejlepších je náš úkol. IOCB Tech se podílel na přípravě více než desítky klíčových licenčních smluv s významnými farmaceutickými partnery, jako např. Gilead Sciences, Merck, Novo Nordisk a SHINE Medical Technologies. Nyní jsme společně s MIT založili program, který bude podporovat propojování českých výzkumníků a studentů s vědci z jedné z nejlepších vědeckých institucí světa, vysvětluje prof. Martin Fusek, ředitel IOCB Tech.

V roce 2021 byl zahájen MIT-Czech Republic Seed Fund, který je novým společným projektem MIT, Akademie věd ČR a ÚOCHB, jehož dceřiná společnost IOCB Tech do fondu vložila pro první tři roky 300 tisíc dolarů. Fond podporuje výměny mezi fakultami a studenty MIT a vědeckými pracovníky z České republiky a přípravu společných vědeckých projektů.

Webinář přinese potřebné informace

Podmínky využití, stejně jako řadu dalších důležitých informací, zájemci načerpají prostřednictvím webináře MIT naplánovaného na 15. září 2021.

Fond ocení vítězné projekty maximální odměnou až 25 000 amerických dolarů. Preferovány budou projekty, které zapojí studenty a mladé vědce, jsou nové či vstupují do nové fáze a jsou udržitelné i po uplynutí grantu.

Právě podpora a vytipovávání těch nejlepších projektů je součástí tzv. techtransferových firem. Jednou z nejúspěšnějších v Česku je IOCB Tech, která vedle identifikace komerčně zajímavých projektů zajišťuje analýzu jejich tržního potenciálu a patentovatelnosti, stará se o ochranu duševního vlastnictví, podporu rozvoje daných projektů, hledání komerčních partnerů a v neposlední řadě také o dojednávání smluvních podmínek pro podpis licenčních smluv.

„Jako techtransferová firma se zajímáme primárně o vědecké projekty, které již do značné míry uspěly a mají potenciál dostat se do praxe a změnit naše životy k lepšímu. Každý nápad začínal v plenkách a neměl na začátku nic jistého. Společným fondem s MIT chceme umožnit rozjezd dalších takových nápadů, které nás třeba za pět deset let překvapí neočekávaným, ale velmi přínosným výsledkem,“ uzavírá Fusek.

Prof. Ing. Martin Fusek, CSc.

Roku 2012 se stal profesorem v oboru biochemie VŠCHT Praha. Jeho znalosti jsou kombinací práce v základním výzkumu jak v ČR, tak v zahraničí, dlouholeté komerční činnosti pro globální zahraniční firmy, konkrétních zkušeností se zakládáním spin-off firem, s ochranou duševního vlastnictví a s organizací procesu „technology transfer“ na konkrétních projektech. V neposlední řadě nutno zmínit i praxi pedagogickou. Je autorem více než 50 původních vědeckých publikací v impaktovaných časopisech a dvou monografií. Je výkonným ředitelem společnosti IOCB Tech, která zajišťuje proces „technology transfer“ pro Ústav organické chemie a biochemie, AV ČR.

Newsletter