Jak zlepšit vývojářskou zkušenost ve firmě? Sledujte metriky a o své týmy se starejte

Jak zlepšit vývojářskou zkušenost (DX) ve firmách? S efektivitou, nastavením spolupráce v týmech a správných praktik při kódování bojuje každá větší technologická společnost. Jaké metriky při vývoji sledovat? Jak nastavit roli DX manažera? Jak zkvalitnit komunikaci v týmech a napříč firmou? O tom se bavili zástupci společností DX Heroes, Pipedrive a Kiwi.com na historicky prvním DX meetupu.

„Možná se ptáte, proč byste měli činnosti v rámci vývoje měřit. Na to bych vám odpověděl příslovím ‚Dvakrát měř, jednou řež‘. Měli byste v rámci vývoje vědět, v jakém stavu se v daném projektu nacházíte, abyste věděli, co lze dále zlepšit. Může se jednat například o zefektivnění procesu nebo zvýšení spokojenosti členů týmu. Měříme, abychom mohli učinit správná informovaná rozhodnutí ohledně dalších kroků v rámci projektu,“ říká Josef Zeman, developer experience analyst v DX Heroes, který mluvil o pěti nejdůležitějších metrikách vedoucích k zlepšení vývojářské zkušenosti.

Role DX produktového manažera

„Když jsme se v Pipedrive rozhodli zavést roli DX produktového manažera, zajímala nás tři hlavní kritéria. Hledali jsme někoho, kdo je srdcem i zkušenostmi inženýrem, vytváří prostředí, ve kterém dosahují vývojáři skvělých výsledků ve vysokém tempu, a převádí potřeby v rámci DX na úkoly. Zejména větším firmám doporučuji zavést roli DX produktového manažera ke zlepšení efektivity v rámci vývoje,“ uvádí Martin Patera, senior backend developer v Pipedrive.

V neposlední řadě by DX produktový manažer měl také sledovat technologické trendy a rozumět jim. Vývojářům mohou usnadnit práci nejrůznější technická řešení a jedním typem je vzdálené vývojářské prostředí. Jedná se o cloudovou kolekci přednastavených nástrojů, která umožňuje vývojářům okamžitě začít s kódováním. Společnost Pipedrive dříve používala lokální vývojářské prostředí, které však vytvářelo řadu problémů, jež měly vliv na produktivitu a spokojenost vývojářů. Pipedrive se tedy rozhodl pro přechod na vzdálené vývojářské prostředí, které usnadňuje a urychluje vývoj funkcí a umožňuje lepší spolupráci v rámci společnosti.

Efektivní komunikace je základem růstu

K vytvoření kvalitního produktu je kromě technických řešení zapotřebí také dobrá komunikační struktura v rámci firmy. Klíčové je nastavení společných cílů a péče o interní komunikaci.

„Nedostatečná komunikace mezi týmy se výrazně odráží na kvalitě softwaru, například v množství chyb, zbytečné komplexitě či rozdílech v chování v rámci různých uživatelských platforem (tzv. Conway’s law). Řešením špatné interní komunikace mohou vedle nucené reorganizace být také méně drastické kroky. Je možné začít třeba jen pravidelným společným setkáním, na němž mají týmy možnost diskutovat o společných problémech a možných řešeních. To samo o sobě může vést k radikálnímu zlepšení kvality dodaného softwaru a budování vzájemné důvěry, porozumění a týmové identity. V okamžiku, kdy lidé uvidí tuto přidanou hodnotu, otevřou se i hlubším změnám, třeba i skutečné reorganizaci,“ uzavírá Tobiáš Potoček, engineering manager v Kiwi.com.

Vývojářskou zkušeností a jejím zlepšením ve firmě se zabýval Josef Zeman (DX Heroes), Martin Patera (Pipedrive) a Tobiáš Potoček (Kiwi.com) na prvním meetupu DX Heroes s názvem Level up your development with better DX, který se konal 20. října v Praze.

DX Heroes pomáhají vývojářským týmům zefektivnit vzájemnou spolupráci a doručit tak klientům produkt rychleji a bez chyb. Zkratka DX představuje pojem developer experience – tedy vývojářskou zkušenost a s ní související technicky správné programování, firemní kulturu, rituály, technologie, postupy či validaci produktu. DX Heroes české komunitě představují dosud neznámý pojem, který zahrnuje veškeré zásady pro kvalitní vývoj. Přehledně je shrnují na portálu Developer Experience Manifesto. Komunitu vývojářů, kteří mají o zlepšování DX zájem, pak sdružují na platformě Developer Experience.io, kde mohou členové komunity sdílet své znalosti. Vizí DX Heroes je evangelizace a vzdělávání komunity, sdílení nejlepších praktik a zavedení jednotných standardů pro správný vývoj a veškeré procesy v týmech, od prvotního návrhu produktu až po jeho doručení klientům.

Newsletter