Jaká bude metropole za 10 let? Budoucnost ukáže konference Inovační vize Prahy 2030

Inovátoři, výzkumníci, nadějní talenti, kreativci a také město a podnikatelé. Ti všichni pomáhají Praze rozvíjet její inovační prostředí. Česká metropole má slibný potenciál stát se evropským lídrem v inovacích, chybí jí ale jednotná vize. O jejích potřebách a změnách, které by do deseti let měly v metropoli nastat, budou debatovat odborníci na celodenní konferenci Inovační vize Prahy 2030. Uskuteční se 24. května v konferenčním prostoru obchodního centra Máj na Národní třídě.

Pořadatelem akce je Pražský inovační institut (Pii), který jako zapsaný ústav města propojuje všechny klíčové inovační hráče z byznysu, města, vzdělávání a akademické sféry. V rámci konference budou v panelových diskuzích otevřena zásadní témata a otázky, s nimiž se pražské inovační prostředí dlouhodobě potýká. A zároveň nabídnou řešení, která ho mohou výrazně posunout kupředu.

Akce se koná pod záštitou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové a pražského primátora Zdeňka Hřiba, kteří se budou osobně účastnit. Více informací o programu, pozvaných odbornících a registrace jsou k dispozici na stránkách www.picpraha.eu.

Výběr témat konference není náhodný. Jsou definována strategickým směrováním hlavního města Prahy a vyzdvihují oblasti, jež představují z hlediska byznysu i výzkumu pražskou budoucnost nejen na příštích deset let. Jedním z poslání Pražského inovačního institutu je vytvářet funkční synapse mezi inovačními aktéry, proto zveme všechny, kdo mají s tématem inovací v hlavním městě co do činění, říká ředitel Pii Bohumil Kartous.

Konference bude rozdělena do šesti tematických bloků. První z nich týkající se podpory podnikání a inovací bude pozvaným odborníkům klást otázku, jak konkrétně podpořit ekosystém rozvoje inovací a podnikání v hlavním městě. Urbánní inovace se budou zabývat tématem udržitelnosti a cirkulární ekonomiky, které bude Praha do budoucna využívat. Panel AI a digitalizace ukáže, jak důležitým je Praha centrem umělé inteligence v Evropě.

A naopak téma vědy, vesmíru a výzkumu nastíní, jakou může hrát v budoucnu metropole roli v rámci vesmírného výzkumu a byznysu, jaké má ambice, kde jsou její slabá místa a možnosti změny. Potenciál středoškolských a vysokoškolských studentů je obrovský, jak ho správně využít a jak studenty motivovat, se budou zabývat odborníci v rámci panelu o inovacích ve vzdělávání. Na konferenci nebude chybět ani téma kulturních a kreativních odvětví, která mohou být výbornou příležitostí pro rozvoj podnikání i společnost. Celou akci večer zakončí FuckUp Night s Tomášem Studeníkem, tentokráte bude zaměřena na fuckupy v oblasti inovací.

Newsletter