Jordan (Swiss National Bank): zvyšování sazeb nerozvrátí stabilitu finančního systému ve Švýcarsku. Jsem znepokojen rychlostí a objemem odlivu depozit z bank. Kvůli deglobalizaci vnímám inflaci jako větší potenciální problém než případnou dezinflaci.

Newsletter