KB: Akcie Avast? Koupit s cílovou cenou 342 GBP

Investiční doporučení: Zahájili jsme pokrývání akcií softwarové společnosti Avast. Roční cílovou cenu jsme stanovili na 342 GBp a vzhledem k aktuální ceně doporučujeme akcie Koupit. Společnost Avast je jednou z nejvýznamnějších firem v oblasti systémového zabezpečení ve spotřebitelském sektoru. Její produkty ke konci roku 2017 využívalo přes 435 milionů uživatelů v zemích po celém světě. Společnost se primárně zaměřuje na spotřebitelský sektor (tržby ve 2017 byly 604,8 mil. USD vs. 240,7 mil. USD v roce 2015) a postupně navyšuje svůj podíl tržeb i na trhu malých a středních firem (tržby ve 2017 byly 48,1 mil. USD vs. 10,3 mil. USD v roce 2015). V letech 2016 a 2017 společnost výrazně rostla i díky úspěšným akvizicím. Nejvýznamnější akvizicí byla koupě společnosti AVG v roce 2016, jejíž akcie byly na americké technologické burze Nasdaq.

Očekávaný výhled hospodaření: Společnost díky svým akvizicím získala novou uživatelskou základnu, která doposud nevyužívala produkty Avastu, a nabízí se zde tedy značný potenciál pro cross-sell. Samotný cílový trh Avastu poroste v příštích čtyřech letech průměrným tempem 10,1 % ročně. Po úplné integraci akvizic počítáme s nákladovými synergiemi, které vylepší ziskovost společnosti.

Ocenění akcií:Pro určení ceny akcií jsme použili model diskontovaného volného cash flow. Fair value jsme odhadli na úrovni 4,5 USD (při očekávaném měnovém kurzu GBP/USD ke konci roku 2018 ve výši 1,408 je fair value rovna 316 GBp), cílová cena je pak stanovena o 8 % výše na 4,8 USD (tj. 342 GBp) kvůli sektorovému doporučení Nadvážit a zvýšené atraktivitě společnosti, kde vidíme potenciál v rychlejším růstu díky synergiím z akvizic.

Hlavní rizika: Mezi nejdůležitějšími riziky jsou chybovost a zranitelnost produktů, které by vedly k negativní publicitě a poškození dobrého jména společnosti. Silná konkurence v odvětví, které je velmi dynamické, může předběhnout Avast s novým produktem a přetáhnout tak část uživatelské základny z Avastu k sobě. Výrazným rizikem by bylo omezení poskytování produktů společnosti na platformách Windows/Android/MacOS/iOS, pokud by společnosti vlastnící tyto platformy preferovaly vlastní zabezpečovací software a neumožňovaly produkty třetích stran.

Očekávané události: Výsledky za druhý kvartál 2018 společnost plánuje zveřejnit v srpnu.

Autorem textu je Jiří Kostka z oddělení ekonomického a strategického výzkumu Komerční banky 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter