KBC Asset Management jediným akcionářem ČSOB Asset Management

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (ČSOB AM) se stala součástí skupiny KBC Asset Management, vlastnické podíly přešly v průběhu února z ČSOB na KBC Asset Management NV.

Zároveň se tento rok z ČSOB AM vyčlenila pobočka KBC AM, která bude mít nově na starosti podporu prodeje, rozvoj produktů a podporu digitálních kanálů. Správa portfolií, řízení rizik, právní oddělení, oblast compliance, finanční řízení a administrace fondů budou nadále odpovědností ČSOB AM.

„Těšíme se na spolupráci v novém uspořádání i složení, které nám pomůže posílit naše obchodní a distribuční aktivity v České republice a dále rozšiřovat spolupráci obou subjektů s mateřskou KBC Asset Management,“ uvedl Jiří Vévoda, člen představenstva ČSOB zodpovědný za finanční řízení a investice.

Nové představenstvo ČSOB AM je nyní tříčlenné ve složení Nicole Krajčovičová ve funkci CEO/CIO, která bude odpovědná za správu fondů a portfolií klientů a dále za finanční řízení. Jürgen Verschaeve bude odpovědný za řízení rizik a Petr Dolanský bude odpovědný za administraci fondů, procesní/projektové řízení a IT.

Vedení nové pobočky KBC AM převzal od 1. ledna 2019 Jürgen Verschaeve, dosavadní generální ředitel společnosti ČSOB AM.

Newsletter