Klienti směnáren získají možnost bez udání důvodu odstoupit od smlouvy

Vláda schválila novelu zákona o směnárenské činnosti, která reaguje na nekalé praktiky některých směnáren a množství případů, kdy klienti směnáren nebyli spokojeni s podmínkami uzavřeného obchodu, ale již nebylo možné od směny ustoupit. Hlavní novinkou, se kterou novela přichází, je možnost odstoupit od smlouvy do 2 hodin od provedení směny. Návrh také stanovuje, že klienti musí být o svém novém právu informováni jak na kurzovním lístku, tak na dokladu o provedení směny.

„Není žádným tajemstvím, že praktiky některých směnáren, především v centru hlavního města, nedělají České republice dobré jméno. Na Staroměstském náměstí tak turista může dostat za euro 15 korun nebo mu naúčtují poplatek 28 %,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

„Bohužel se ukazuje, že zákazníci se v povinně zveřejňovaných informacích ne vždy orientují. Přehlednost je navíc mnohdy záměrně zhoršována různými VIP nabídkami či úplatami za provedení směny. Nevýhodnost provedené směny tak zákazníci poznají až následně, což v případě turistů může znamenat pokažený zbytek dovolené, ale i celkový dojem z návštěvy naší země,“ dodává Alena Schillerová.

Novela Ministerstva financí pamatuje i na odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím směnárenského automatu. V takovém případě má klient právo odstoupit do 3 pracovních dnů v kterékoli provozovně nebo v sídle směnárníka. „Úpravou problematiky směnárenských automatů chceme předejít situaci, že okénka směnáren nahradí automaty a na postavení spotřebitelů se přijetím zákona nic nezmění,“ vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová. Předloha pamatuje i na situaci, kdy klientovi brání v odstoupení důvody na straně směnárny (např. nemoc nebo uzavřená provozovna). Potom mají klienti právo odstoupit do 6 měsíců v kterékoli provozovně nebo v sídle směnárníka.

Aby nedocházelo ke zneužití institutu odstoupení pro spekulace, je rozsah, v němž je možné odstoupit, omezen na 1 000 EUR. Odstoupit tak bude možné zhruba u 90 až 95 % směnárenských obchodů.

Návrh z dílny Ministerstva financí přináší i další vylepšení ve prospěch spotřebitelů, upřesňuje například požadavky na prezentaci informací na kurzovním lístku. Nově proto také výhodnější podmínky směny, tzv. VIP nabídka, nebudou moci být inzerovány formou směnného kurzu. V provozovně a jejím okolí tak bude moci být jen jeden kurzovní lístek, čímž se zamezí případům nežádoucí záměny standardního kurzu a výhodnější nabídky.

Novela také omezuje právo požadovat úplatu za provedení směnárenského obchodu. Úplata bude moci být zohledněna pouze ve výši směnného kurzu. Klientům tak bude stačit porovnat kurzy a nebudou muset dopočítávat výši úplaty.

Účinnost zákona, který Ministerstvo financí konzultovalo se všemi dotčenými subjekty, včetně České národní banky, je navržena na první den třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Newsletter