KNOWDATA pomohou lepe analyzovat chování v prodejnách

Cílem každého obchodníka je mít spokojené zákazníky, kteří u něj nakupují opakovaně. Právě loajální zákazníci totiž přinášejí retailerům benefity ve formě kladného hodnocení a současně v podobě nových zákazníků, které stálý zákazník doporučil. K tomu, aby obchodníkovi vzrostl počet spokojených zákazníků, musí nejprve znát jejich potřeby a nákupní chování. A právě KNOWDATA, projekt spuštěný v oddělení KNOWINSTORE komunikační agentury KNOWLIMITS, pomůže retailerům lépe pochopit nákupní chování jejich zákazníků.

KNOWDATA je soubor analytických nástrojů, které v reálném čase sledují a vyhodnocují chování zákazníků v prodejnách, a to prostřednictvím fyzických 2D a 3D video senzorů a Wi-Fi signálu. Senzory sledují návštěvnosti prodejen, vytížení jednotlivých prodejních zón i dobu, kterou zákazník stráví nakupováním. Stejně tak jsou schopné analyzovat pohyb zákazníka po celou dobu nákupu od chvíle, kdy vstoupí do prodejny, až po její opuštění. KNOWDATA jsou cenná i v závěrečné fázi nákupu, neboť dokáží mapovat fronty a vytížení jednotlivých pokladen. Zaznamenaná data jsou průběžně zasílána do cloudového uložiště, zpracovávána a vyhodnocována.

Jednotlivé nástroje provádějící analýzu tvoří několik modulů: Traffic Essentials jsou údaje o provozu v prodejně získané z analýzy mobilních zařízení na bázi Wi-Fi signálu v prostorách prodejny. People Counting pak zahrnují demografické údaje vzniklé přesným počítáním návštěvníků a zalidněnosti prodejny. Modul In-Store Behaviour obsahuje data shromážděná z analýzy pohybu a chování zákazníků na prodejní ploše s přesností na 1,5 m, zatímco Product Zone Performance označuje údaje porovnávající výkonnost produktových zón v závislosti na fyzickém chování zákazníků. Service Lane Performance jsou data získaná v reálném čase monitoringem počtu zákazníků čekajících ve frontě a délky jejich čekání. Modul Store Productivity pracuje s údaji shromážděnými analýzou prodejních dat, která jsou porovnána s daty o fyzickém chování zákazníků. Poslední modul, Cross-Shopping, zahrnuje data, která vycházejí z analýzy migrace zákazníků v rámci poboček v dané obchodní síti, loajality zákazníků apod.

A jak se k nástrojům KNOWDATA obchodník dostane? Pavel Kozler, vedoucí oddělení KNOWINSTORE, vysvětluje: „Pro obchodníka je přístup k KNOWDATA velmi pohodlný. Datové výstupy má k dispozici v reálném čase v přehledné aplikaci nebo webovém rozhraní, kde si je může detailně prohlížet třeba i minutu po minutě. Věřím, že obchodník také ocení, že jednotlivé moduly a jejich výstupy si může vzájemně párovat a vyhodnocovat, případně je spárovat s vlastními transakčními daty. Díky tomu může sledovat vlivy jednotlivých faktorů na prodeje výrobků nebo služeb.“

KNOWDATA pomohou retailerům účinně zvyšovat obrat, optimalizovat náklady a zlepšovat nákupní zkušenost kupujících. Na konci této cesty pak stojí spokojený zákazník.

Newsletter