Evropské i americké výnosy klesají. Dolar se drží v zisku pod 1,0600 za euro. Měny regionu zahájily středu zpevněním. Postupně ale část zisků odevzdávají. Koruna zpět nad 24,40 za euro.

Komentář: Energošmejdi dál vítězí. Poslední záchranou je Senát

Novela energetického zákona míří v Poslanecké sněmovně do třetího čtení. V pátek ji tam posunuly hlasy 147 ze 151 přítomných poslanců. Hned vzápětí se objevily zprávy o začátku konce tzv. energošmejdů a o tom, že konečně budou k dispozici prostředky na jejich efektivní eliminaci. Myslím, že je třeba všeobecné nadšení zmírnit. Do Senátu totiž nyní míří novela, která je v boji proti energošmejdům dokonce více bezzubá než „opravovaný“ původní zákon. Shrňme si to na několika příkladech.

Ondřej Doležal
Ondřej Doležal

Jednou z největších chyb je vyjmutí paragrafu, který udával povinnost dodavatele energií prokazatelně oznámit spotřebiteli, že zdražil. V souvislosti s tím byla navíc zkrácena lhůta na podání výpovědi v případě neoznámeného zvýšení cen z 3 měsíců na nulu. V novele se tedy k neohlášenému zdražení ze strany dodavatele přistupuje, jakoby zvýšení cen oznámil. Zdražit navíc může dodavatel po svém vlastním uvážení i smlouvy s fixacemi ceny. Uchráněn tedy není vlastně nikdo.

Velké nadšení vzbudilo ustanovení, na základě kterého budou muset mít všichni zprostředkovatelé licenci pro nabízení elektrické energie a plynu. Nápad dobrý, ale proč se tato povinnost netýká firem, které energie nabízejí obcím a firmám, je záhadou. O to větší, pokud si vzpomeneme na kauzu Energie pod kontrolou o.p.s., kde hrozilo odpojení měřidel několika stovkám obcí, při celkové škodě v obecních a státních institucí přesahující 150 mil. Kč. Dalšími osvobozenými od dodržování pravidel jsou zprostředkovatelské firmy majetkově propojené s dodavateli energií. Navrhovaná novela jim umožňuje se z povinnosti vyvázat. Málokdo navíc ví, že 90 % firem nabízející e-aukce, energetické soutěže či jakékoliv jiné srovnání, patří nebo je nějak majetkově napojeno na některého z dodavatelů energií. Férovost takových „pseudoaukcí“ a výběrových řízení je pak více než diskutabilní.

Výsledek těchto výjimek je jediný. Energetický regulační úřad (ERÚ) bude spravovat seznam těch pár slušných na českém trhu, po kterých se bude vyžadovat dodržování pravidel a vedle toho bude paralelně operovat podstatně větší skupina nelicencovaných zprostředkovatelů, kteří nebudou muset dodržovat pravidla žádná.

S výše uvedeným souvisí i změna, kdy může fyzická osoba vypovědět smlouvu s dodavatelem energií. Poslanci schválili, že to je 14 dnů od uzavření smlouvy. ERÚ však navrhoval 14 dnů od prokazatelného písemného doručení smlouvy. Pokud tedy „podepíšete“ smlouvu po telefonu a za 10 dnů přijde očekávaná smlouva poštou (pokud ji tedy dodavatel stihne včas odeslat), tak budete mít jen 4 dny na seznámení se s tím, co jste vlastně podepsali, rychlé nalezení patřičných vzorů a vystání fronty na poště.

Dalším poslaneckým dárkem pořadatelům nejrůznějších e-aukcí a porovnávačům je nemožnost bezplatně zrušit smlouvu se zprostředkovatelem energií, poté co zákazník zjistí, že srovnání a výběr nového dodavatele neproběhl, jak měl, případně, že nesouhlasí s textací smlouvy.

Zhoršení práv spotřebitelů tj. fyzických osob nepodnikajících oproti původnímu zákonu je v možnosti vypovědět smlouvu s dodavatelem energií, pokud jste podepsali smlouvu mimo kancelář dodavatele. V původním zákoně jste mohli podat výpověď až 15 dnů po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu v každém jednotlivém případě. Nyní byly tyto možnosti omezeny jen pro případ změny dodavatele. V případě nového připojení nebo změny zákazníka v odběrném místě mají čeští spotřebitelé nově smůlu a o 15 denní lhůtě si mohou nechat zdát.

Závěrem ještě jedna důležitá záležitost. Poslanci odejmuli dodavatelům energií povinnost sdělovat termín ukončení smluv, což je údaj, který většina českých zákazníků sama ze smluv nezjistí. Smlouvy totiž nabývají účinnosti dnem zahájení dodávky a nikoliv dnem podpisu a smlouva na 2 roky podepsaná v květnu 2020 tedy může klidně skončit v lednu 2023 a jediný, kdo to ví, je váš dodavatel energií. Pokud se ale nedozvíte přesné ukončení smlouvy, můžete se jako starosta, podnikatel nebo živnostník dostat do takzvaného neoprávněného odběru, což následně může skončit pokutou od provozovatele distribuční soustavy nebo i demontáží elektroměru či plynoměru.

Zajímavé je také vytrvalé nedodržování směrnice EU (EU 93/13/EHS), která říká, ve spotřebitelských smlouvách nesmí být lhůty na podání výpovědi nepřiměřeně krátké, například mezi 5 a 6 měsícem, před výročím smlouvy. Naše poslance to ale nezajímá. Pokud máte například uzavřenou smlouvu na 109 měsíců, což se nezřídka stává, a chcete od ní odstoupit, máte během těchto zhruba devíti let jen jeden měsíc, kdy to musíte stihnout a vyřídit. Když to z nějakého důvodu nezvládnete, smlouva se vám automaticky prodlouží. V celé EU taková ustanovení nejsou možná od roku 1993, tedy kromě ČR.

Další omezení kompetencí ERÚ

V rámci plateb za elektřinu a plyn přispívají všichni zákazníci na chod Energetického regulačního úřadu. Je jedno, zda jste fyzická osoba nepodnikající, živnostník, firma či obec. Nově se však bude ERÚ starat pouze o fyzické osoby nepodnikající. Více než tři miliony živnostníků, půl milionu podnikatelů a přes šest tisíc českých obcí má smůlu. Z kompetencí ERÚ jsou vyjmuty, práva těchto subjektů nejsou v zákoně nijak ošetřena a úřad nemůže jejich případy jakkoliv řešit. Povinnost hradit příspěvky však nadále trvá. A to tyto právnické osoby posílají ročně do rozpočtu ERÚ 100 milionů korun, tedy plnou třetinu rozpočtu úřadu. Ochranu nemají nyní žádnou.

Nyní nezbývá doufat, že se alespoň o nějakou nápravu pokusí senátoři a ty největší škody napraví. Jde zejména o návrat alespoň základních práv a ochrany právnických osob, na které se v zápalu boje za spotřebitele nějak zapomnělo.

Autor: Ondřej Doležal, Jednatel poradenské a dodavatelské společnosti Sforp s.r.o (Students for People)

Newsletter