Komentář Evy Zamrazilové, předsedkyně Národní rozpočtové rady, k dnešnímu jednání vlády o poslaneckém návrhu „důchodové reformy“

Vláda dnes projednala poslanecký návrh, který upravuje systém důchodového pojištění a přijala k němu neutrální stanovisko. Jedná se o novelu, kterou připravila komise pro spravedlivé důchody dle zadání MPSV. V první řadě je třeba uvést, že samotný postup, kdy tento návrh nebyl předložen jako vládní návrh, nýbrž jako návrh poslanecký, je u takto důležitého materiálu velmi nevhodný. Namísto toho, aby se našla shoda napříč vládou a poslaneckou sněmovnou, je tento materiál předkládán tímto nestandardním způsobem.

Již při jeho vzniku jsme jako Národní rozpočtová rada upozorňovali na to, že materiál ve skutečnosti není žádnou „důchodovou reformou“, nýbrž pouze zvyšuje výdajovou stránku systému a tu příjmovou neřeší. Přitom posílení udržitelnosti systému důchodového pojištění by mělo být hlavním cílem reformy. Veškeré připomínky ze strany Ministerstva financí a dalších orgánů však byly ignorovány. Výsledkem je tak materiál, který neudržitelnost celého systému ještě dále prohlubuje. Zavedení minimálního důchodu ve výši 10 tis. Kč je ukázkovým příkladem, jak se pod heslem “změna architektury důchodového systému” potichu mění systém pojistný založený na zásluhovosti, na systém dávkový.

Po debaklu předchozí důchodové reformy, která byla protlačena silou a bez shody, měl být nový návrh ve znamení širokého politického a společenského konsensu. Množství připomínek a rozporů vztahujících se k tomuto materiálu však ukazuje pravý opak. Projednávání ve sněmovně tak bude nejspíše pouhou ztrátou času a rozhodně nezvýší důvěru veřejnosti. Vzhledem k blížícím se volbám není příliš pravděpodobné, že by mohl vzniknout takový návrh důchodové reformy, který by tuto dlouhodobou udržitelnost zajistil. Bude tedy na nové vládě, aby takový návrh připravila a našla pro něj dostatečně širokou podporu napříč politickým spektrem.

Newsletter