Komentář Evy Zamrazilové, předsedkyně Národní rozpočtové rady, k přehledu Ministerstva financí o pokladním plnění státního rozpočtu za měsíc říjen

Samotný říjen vygeneroval deficit pouhých 8,7 mld. Kč. Celkově za leden až říjen jsou běžné výdaje v souladu s rozpočtem. Kapitálové výdaje zaostávají o 40 mld. Kč.

Naopak příjmy se vyvíjely nad rámec očekávání. Konkrétně ke konci října je na dani z příjmu právnických osob vybráno o 20,3 mld. Kč více než činil předpoklad pro celý rok 2021. Pouhé 2 mld. Kč chybí k tomu, aby byl splněn celoroční plánovaný výběr daně z příjmu fyzických osob (plán činí 87,8 mld. Kč).

Kdyby nebylo současných problémů v automobilovém průmyslu a plánovaných kompenzací cen energií, mohl být celkový výsledek hospodaření státního rozpočtu kolem 350 mld. Kč. V každém případě ale nepřesáhne 400 mld. Kč.

 

Newsletter