Dnes v 18:40 vystoupí guvernér Fedu Powell. Střední a delší výnosy US bondů klesají. Dolar v zisku testuje úroveň 1,0700 za euro. Měny regionu včera oslabily. Koruna se posunula nad 23,85 za euro, dnes mírně sílí pod tuto hranici.

Komentář k inflaci: Inflace bude dále klesat, přesto ve hře zůstává riziko růstu inflačních očekávání

Meziroční růst spotřebitelských cen dosáhl v prosinci hodnoty 15,8 %, tedy méně, než čekala dosud platná prognóza ČNB (19,1 %). Je to větší odchylka skutečnosti oproti prognóze centrální banky, než jaká byla v listopadu, kdy prognóza čekala růst o 18,8 % a skutečnost byla 16,2 %. Za zmínku stojí, že pokud jde o prognózování inflace v období přelomu roku, odhady ministerstva financí „sedí“ lépe než prognóza ČNB.

Odchylky v měsíčních datech od prognózy není třeba přeceňovat. Mezi uzávěrkou dat z cenových šetření statistickým úřadem pro výpočet indexu CPI pro příslušný měsíc a zveřejněním tohoto indexu na konci první dekády měsíce následujícího uplyne několik týdnů. V prostředí stability cen a jejich nízké volatility takové zpoždění nehraje velkou roli.  Naopak, pokud je inflace vysoká a jednotlivé měsíční indexy vykazují nepominutelnou volatilitu, což je momentálně přesně náš případ, může docházet po uzávěrce šetření dat k dalšímu pohybu cen. Ten již index za daný měsíc nezachytí ale promítne se až do měsíce následujícího. Celkově to znamená, že potvrzení, zda byl nastoupen trend poklesu indexů CPI, bude až v průběhu příštích měsíců, nejspíše až v březnu po zveřejnění statistiky za únor. Inflace bude dále klesat, přesto ve hře nadále zůstává riziko růstu inflačních očekávání, doprovázené například rychlejším růstem mezd, než jaký bankovní rada ve svých mediálních vystoupeních ekonomice „ordinovala“. Takové signály se objevují.

Na stole tak zůstává nadále srovnání celkových nákladů pomalé desinflace s delší periodou vyšších sazeb na straně jedné oproti – na straně druhé – rychlejší desinflaci s kratší periodou vyšších sazeb. Mimochodem by si kloudnějšího vysvětlení zasloužily čerstvé výroky některých členů bankovní rady, že po většinu letošního roku nejspíše zůstanou sazby ČNB tam, kde jsou teď, ale současně je zde deklarována víra, že inflace by v příštím lednu měla začínat trojkou. To do sebe při vědomí transmisního zpoždění účinku nastavených sazeb na první pohled moc nezapadá. Nová prognóza může mnohé ozřejmit. Pokud by potvrdila předpoklad, že rok 2024 bude rokem obnovení cenové stability, nad záměrem udržováním sazeb na stávající úrovni po celý letošek visí otazník. 

Autorem je Pavel Štěpánek, hlavní ekonom společnosti Fondee a bývalý člen bankovní rady ČNB.

Newsletter