Komentář Moore: Inflace klesá, rozhodující bude leden

„I když vývoj většiny makroekonomických ukazatelů není právě pozitivní, najdeme alespoň jednu výjimku, a to míru inflace. V listopadu klesla inflace na 7,3 % z říjnových 8,5 %. V říjnu přitom inflace povyskočila vinou technické operace, kdy se do výpočtu promítl dopad loňského úsporného tarifu na energie, který ovlivnil srovnávací základnu inflace. Tento efekt má dopad i na listopadovou inflaci a bude mít vliv ještě na její výpočet v prosinci. Pokud bychom tuto skutečnost nebrali v potaz, byla by listopadová inflace 4,7 %, což je méně než říjnových 5,8 %, na kterých by byl růst spotřebitelských cen opět po očištění o vliv úsporného energetického tarifu,“ uvádí vývoj inflace Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

„Po odeznění zmíněného technického efektu se tak v lednu můžeme dočkat skokového snížení inflace. Na druhou stranu s počátkem roku je spojena řada otazníků, které mohou jít proti současnému odeznívání inflačních tlaků, ať již jde o přeceňování zboží, které je na počátku již „tradicí“ českých obchodníků, dopad zvýšení regulované složky energií či zvyšování cen potravin, které obchodní řetězce avizují navzdory snížení DPH,“ komentuje vývoj inflace Petr Kymlička, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.

Petr Kymlička

Newsletter