Komerční banka ve 2Q s čistým ziskem 3,6 mld. Kč, za pololetí 7,7 mld. Kč

AKTUALIZOVÁNO – Komerční banka zvýšila v pololetí čistý zisk náležející akcionářům o 15 procent na 7,7 miliardy Kč. Výnosy dosáhly 15,6 miliardy Kč. Výnosy očištěné o jednorázové položky vzrostly o dvě procenta díky ziskům z finančních operací, neboť klienti významně navyšovali své finanční zajišťování v době okolo opuštění kurzového závazku ČNB. Čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize mírně poklesly.

Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB narostl meziročně o 5,1 % na 599,8 miliardy Kč. Celkové vklady klientů vzrostly meziročně o 11,8 % na 771,2 miliardy Kč. 

Provozní náklady bez jednorázových položek se zvýšily o 1,9 %, tedy méně než činila inflace. Skupina vykázala čisté rozpuštění opravných položek ve výši 0,1 miliardy Kč díky úspěšnému vymáhání a příznivým ekonomickým podmínkám.

„Výsledky za první pololetí 2017 považuji za velmi dobré, protože Skupina KB posílila partnerství s našimi korporátními klienty díky tomu, že jsme jim v měnících se podmínkách na finančním trhu nabídli správná zajištění jejich rizik, a dokázali jsme i zvýšit objem financování poskytnutého klientům a objem aktiv, které klienti svěřili do naší správy. Jsem obzvlášť hrdý, že počet klientů Komerční banky v posledních letech stále roste a to i přes intenzivní konkurenci na trhu, což svědčící o kvalitě a spolehlivosti služeb KB,“ uvedl Albert Le Dirac‘h, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

 

Newsletter