Komu se vyplatí daňová evidence?

Zdroj: Pexels

Daňovou evidenci využijí OSVČ – v daňovém přiznání uplatní své reálné výdaje, ale nemusí zpracovávat účetní závěrku jako firmy, které vedou podvojné účetnictví. Čtěte, kdy se podnikatelům vyplatí vést daňovou evidenci (historicky zvanou „jednoduché účetnictví“), účetnictví či uplatňovat výdaje paušálem.

Účetnictví se liší od daňové evidence

Když vedete účetnictví, evidujete údaje o pohybu a stavu aktiv a majetku, výnosech, nákladech i celkových výsledcích podnikání. Účetnictví musí povinně vést všechny podnikatelské subjekty, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Zpravidla se to týká pouze právnických osob.

Daňová evidence zahrnuje údaje pouze o příjmech, výdajích, majetku a závazcích. Její správa je o dost jednodušší než u účetnictví a využijí ji ty OSVČ, kterým se vyplatí uplatňovat reálné výdaje.

Pokud tedy nemáte povinnost vést účetnictví, buďte na začátku podnikání opatrní, ať se automaticky nezaregistrujete do obchodního rejstříku. Jako OSVČ se zapisujete do živnostenského rejstříku, zápis do obchodního rejstříku nepotřebujete. Myslete na to, že účetnictví není daňová evidence, při vedení jsou velké rozdíly.

Reálné nebo paušální výdaje?

Živnostníkům s ročními příjmy do 2 milionů korun stačí obvykle uplatňovat paušální výdaje, tedy výdaje procentem z příjmů. Nemusí vést účetnictví ani daňovou evidenci, stačí jim jenom evidence příjmů a pohledávek.

Ideální je, když si propočítáte, jestli jsou pro vás výhodnější reálné nebo paušální výdaje. Výhodou reálných výdajů je, že do nákladů započítáte cokoliv, co k práci potřebujete – maximální strop neexistuje. Pořádek v dokumentech vám zajistí program na daňovou evidenci typu Money S3.

Paušální výdaje jsou zase jednoduché na správu – během roku se o ně nestaráte, pouze evidujete své příjmy. Pokud máte nízké náklady, paušál je pro vás výhodný. Díky němu si snížíte základ daně a tím i výslednou daň.

Existuje navíc i paušální daň, která podnikatelům ulehčuje od administrativy — stačí jedna platba, která zbaví povinnosti podávat daňové přiznání a přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Newsletter