Komunikace vlády podle odborníků: Chaos a nesrozumitelnost

Správná komunikace je zárukou úspěchu každé vlády. Po chaotické komunikaci předchozí vlády Andreje Babiše se očekávalo, že ta nová bude schopna situaci zlepšit. Bohužel, zdá se, že výrazná změna nepřišla. Celkový nepříznivý dojem umocňuje i demise ministra zemědělství Zdeňka Nekuli, který na tiskové konferenci mimo jiné prohlásil, že se nesoustředil na PR. Zeptali jsme se proto marketingových expertů, jak hodnotí celkově komunikaci vlády, její účinnost a hlavně efektivitu.

„Něco jim řekneme a uvidíme, co zčeří vody a co ne,“ popisuje hned v úvodu, jak situace ohledně neefektivní komunikace vlády působí na Tomáše Zadáka, CEO & client partner digitální agentury Ler Studio.

Tomáš Zadák

Podobně to vidí i generální ředitel kreativní agentury Fairy Tailors. „Premiér měl být mnohem naléhavější, sdělení mělo být jednodušší a přímočařejší. Byla chyba kombinovat konsolidační balíček a důchodovou reformu, jsou to složitá témata a každé z nich si zaslouží plnou pozornost. Tiskovou konferenci i vládní komunikaci o konsolidačním balíčku a důchodové reformě považuji za nesrozumitelnou a vzdálenou běžným lidem, jejichž podporu přitom vláda potřebuje,“ říká Ondřej Tyleček.

V roce 2021 byla klíčovým prvkem úspěchu strany SPOLU antiteze politiky a stylu Andreje Babiše. Nová vláda se zaměřila na rozumné hospodaření a strategický výhled namísto populismu a nekontrolovaného zvyšování výdajů. „Voliči měli pocit, že ministři přichází na svá ministerstva s připravenými reformami a vědí, co dělat od samého začátku,” říká Ondřej Tyleček, dodává generální ředitel Fairy Tailors.

Ondřej Tyleček

Neočekávané události: válka, energetická krize, uprchlická krize

Bohužel, neočekávané události a problémy, jako je válka na Ukrajině, energetická krize a uprchlická krize, vše ovlivnily. Ministr financí ohlásil již druhý balíček úsporných opatření, který vyvolává zásadní otázky. První balíček opatření čelil kritice z různých směrů a jeho konečná podoba ještě není definitivní.

Marketingoví experti poukazují na několik oblastí, kde by vláda měla jednat jinak. Měla být od počátku připravena na námitky opozice a otevřeně s nimi jednat a vysvětlovat. Měla také usilovat o podporu opinion leaderů, včetně nezávislých osobností, kteří by mohli být zastánci a podporovateli vlády. V obsahu by se měla vyhýbat kontroverzním tématům, jako je změna sazeb DPH, která by mohla být vnímána negativně a mít proinflační účinky.

Od samého začátku měla vláda lépe vysvětlovat opatření pomocí jazyka srozumitelného pro běžné lidi. Měla být připravena na to, že opozice bude pravděpodobně říkat určité věci, a měla by tyto otázky okamžitě otevřeně vyjasnit a vysvětlit, to se bohužel nedělo,” potvrzuje Tomáš Vacek, partner reklamní agentury Contexto.

Tomáš Vacek

Sociální sítě: Složité termíny a dlouhé věty

Důležitou součástí efektivní komunikace je také vhodné využití sociálních médií. Marketingový expert Ondřej Tyleček z Fairy Tailors, upozorňuje, že komunikace vlády na sociálních sítích je sice důstojná a inteligentní, ale poněkud vzdálená běžným lidem. Používání složitých termínů a dlouhých vět na sociálních sítích způsobuje nepochopení a odcizení lidí. Klíčem k úspěchu je propojení různých komunikačních kanálů a důraz na kvalitní obsah.

Závěr

Nedostatek informací a nejasná komunikace vedou k negativnímu vnímání vlády a poklesu její popularity. Lidé mohou získat dojem, že je jedno, koho volí, protože jejich zájmy nejsou dostatečně zohledňovány. Nedostatečná komunikace může způsobit nejistotu a pochybnosti ve společnosti.

Je zřejmé, že komunikace je klíčovým prvkem úspěchu vlády. Důležité je, aby vláda byla transparentní a komunikovala s voliči, aniž by bylo nutné vše vysílat v přímém přenosu. Je také důležité, aby lidem doručovala jasné, jednoduché a srozumitelné zprávy. Samotný marketing nemůže zachránit špatnou politiku, proto je důležité, aby politici přistupovali ke komunikaci s pečlivostí a strategií.

Newsletter