Konference Darwin’s Circle: Zelené technologie pomohou lidstvu dosáhnout udržitelné budoucnosti

Klimatické změny a ubývající biologická rozmanitost druhů závratně rychle proměňují svět kolem nás. Jak se v současné situaci orientovat a co lze pro zvrácení tohoto procesu učinit diskutovali účastníci mezinárodní konference Darwin’s Circle v rakouské Vídni. Slavný koncept Charlese Darwina mezi organizátory postupně dostává nový rozměr, a to, že otázkou přežití již není jen síla či inteligence, ale především schopnost přizpůsobení se změnám.

Další ročník oblíbené konference Darwin’s Circle byl věnován mottu „Navigace obdobím nejistoty“ a vyzdvihl širokou škálu příležitostí pro udržitelný rozvoj, již nabízí především moderní technologie a jejich zelená řešení. Za účelem hledání způsobů, jak mohou přispět ke snižování emisí uhlíku, vznikla skupina Vienna Tech for Green Coalition, jejímž zakládajícím členem je také společnost Huawei. „Jako přední světový poskytovatel ICT infrastruktury a chytrých zařízení věříme, že ICT technologie budou hrát klíčovou roli při dosahování cílů udržitelného rozvoje OSN,“ uvedl Radoslaw Kedzia, viceprezident Huawei pro region střední a východní Evropy a severské země.

Zdroj: Huawei
Zdroj: Huawei

Prostřednictvím poskytování konektivity a inovativních řešení Huawei aktivně a dlouhodobě přispívá k cílům OSN v oblasti udržitelného rozvoje, digitálního začlenění a ochrany životního prostředí. Iniciativa Vienna Tech for Green, kterou společně s Radoslawem Kedziou představili zakladatel konference Darwin’s Circle Nikolaus Pelinka a vedoucí divize inovací a digitalizace Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO) Marco Kamiya, má motivovat k akci i další velké hráče v různých průmyslových odvětvích. „V rámci dnešní události jsme mohli vidět a sdílet inovativní nápady jak lze pomocí špičkových technologií chránit životní prostředí,“ uvedl Pelinka. „Tváří v tvář globální výzvě, jíž jsou změny klimatu a ztráta biologické rozmanitosti, musíme všichni hrát svou roli a digitální technologie nám mohou výrazně pomoci při hledání řešení.“

Za účelem hledání řešení problémů souvisejících se změnou klimatu, UNIDO, Huawei a DARWIN’s CIRCLE vyzývají společnosti napříč průmyslovým odvětvím a různými sektory, aby spojily své síly. Po představení iniciativy Vienna Tech for Green tak následovala panelová diskuze se zástupci nadnárodních gigantů, jako jsou společnosti Meta, Amazon Web Services, Magenta Telekom, ClimaTech na téma, jakými konkrétními způsoby mohou technologie podporovat zelený rozvoj a zajistit udržitelné fungování lidstva do budoucna. „ICT technologie hrají klíčovou roli při ochraně přírody a povzbuzení zeleného rozvoje. Pro udržitelnou budoucnost je zapotřebí nepřetržité podpory a společného úsilí mezinárodního společenství jako celku,“ zdůraznil Kamiya a dodal, že na nadcházejícím COP27 představí zástupci Mezinárodní telekomunikační unie systematický přístup ke sledování emisí skleníkových plynů, jímž je energetická metrika Network Carbon Intensity (NCIe). „Toto pomůže ICT průmyslu, aby se zaměřil na pokrok v dekarbonizaci,“ dodal Kamyia.

O společnosti Huawei

Huawei je vedoucím globálním výrobcem infrastruktury informačních a komunikačních technologií a chytrých zařízení. Nabízíme integrovaná řešení ve čtyřech klíčových oblastech, kterými jsou telekomunikační sítě, výpočetní technika, chytrá zařízení a cloudové služby. Naším závazkem je každému jednotlivci, domácnosti a organizaci přinášet digitální řešení pro plně propojený, inteligentní svět.

Ucelená nabídka produktů, řešení a služeb Huawei je současně konkurenceschopná a bezpečná. Pro naše zákazníky vytváříme trvalé hodnoty prostřednictvím otevřené spolupráce s partnery v rámci ekosystému. Pomáháme lidem k jejich růstu, pracujeme na větším komfortu občanů v domácnostech a inspirujeme organizace všech druhů a velikostí k inovativnějším přístupům.

V Huawei se inovace zaměřují na potřeby zákazníků. Silně investujeme do základního výzkumu, přičemž se soustředíme na technologicky přelomová řešení, která posouvají svět kupředu. Máme více než 194 tisíc zaměstnanců a působíme ve více než 170 zemích a regionech. Společnost Huawei byla založena v roce 1987 a funguje jako soukromá společnost plně vlastněná svými zaměstnanci.

Newsletter