Králem distribuční maturity se stal Aleš Moravec z Ústí nad Labem

Distribuční maturitu, která tentokráte proběhla za zcela jiných podmínek než ty v předchozích letech, má za sebou dvacet žáků z partnerských středních škol Skupiny ČEZ, kteří se sjeli do Kladna na třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie. Teoretická část, včetně závěrečného „maturitního“ testu probíhala tradičně v prostorách kladenského Technického konzultačního místa ČEZ Distribuce. Praktická část se konala v transformovně Dříň, kde se seznámili s termovizní diagnostikou, pohotovostním kabelovým měřícím vozem, vyhledáváním podzemního vedení kabelů a vytyčování poruch.  

„Do Kladna jsme pozvali žáky z partnerských středních odborných škol, již pošesté. Tentokráte ovšem v omezeném počtu dvaceti účastníků, kteří navíc byli během praktické části rozděleni do skupin po deseti. Z bezpečnostních důvodů jsme letos vynechali výcvikový polygon. Samozřejmostí byly roušky, brýle a desinfekce na ruce. V místnosti pak seděli ob jednu židli,“ říká Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ.

Spojení přednášek odborníků a dlouholetých praktiků z ČEZ Distribuce s exkurzí do transformovny a ukázkami prací pod napětím či vytyčování sítí v ulicích Kladna, oslovilo jako vždy všechny účastníky distribuční maturity. Ti přijeli ze šesti (vloni jedenáct) škol, konkrétně z Rakovníka, Plzně (2x), Ústí nad Labem, Chomutova a domácího Kladna. Všichni tak už mají konkrétní představu o tom, co obnáší práce v jednotlivých úsecích distribuce energie, jak se vůbec vyrábí a co je to energetický mix. Nabyté znalosti jim pak pomohly i zvládnout odpovědi na otázky v závěrečném testu. „Dozvěděli se například zajímavosti z provozování sítí vysokého a velmi vysokého napětí, něco o diagnostice, měření a dispečerském řízení distribuční soustavy a podobně,“ doplnil Martin Klacián.

Letošním králem Distribuční maturity v Kladně se stal Aleš Moravec ze SPŠ Resslova Ústí nad Labem, druhý skončil Daniel Rejman ze stejné školy a třetí Vít Klimeš z VOŠ a SPŠE Plzeň. Nejlépe umístění Středočeši, jimiž byli Lukáš Pavienský ze SPŠ a VOŠ Kladno a Václav Stanislav ze SPŠ Emila Kolbena Rakovník skončili na 4. a 5. místě.

„Energetické maturity“ Skupiny ČEZ, ať již jsou zaměřené na klasickou či jadernou energetiku, případně distribuci vyrobené elektrické energie, probíhají již čtrnáctým rokem. Vždy se jedná o třídenní program s odborníky se semináři a praktickými ukázkami určený vybraným žákům z partnerských škol Skupiny ČEZ zaměřených na elektrotechniku a energetiku. Letošní rok je ovšem vzhledem ke covid-19 jiný než ty předchozí. Většina energetických maturit se totiž koná před tou opravdovou. Nouzový stav tudíž stál na jaře za zrušením tradiční Energetické maturity v Elektrárně Tušimice a obě jaderné maturity měly jen virtuální podobu. Fakticky, ovšem za zcela jiných podmínek kladoucí důraz na bezpečnost a hygienická opatření, tak zatím proběhla jen Distribuční maturita v Kladně. Místo s více jak 35 ovšem jen s 20 účastníky a z místo 11 jen ze 6 středních škol. Konání dalších dvou tradičních podzimních distribučních maturit, a to v Hradci Králové a Ostravě bylo už opět pozastaveno.

Vzhledem k opatřením proti covid-19 proběhla letošní Distribuční maturita v Kladně za zcela jiných podmínek než obvykle. Neobvyklé je proto i společné foto těch nejlepších. Zleva: Daniel Rejman (2. místo) ze SPŠ Resslova v Ústí nad Labem; Aleš Moravec (1. místo) ze SPŠ Resslova Ústí nad Labem a Vít Klimeš (3. místo) z VOŠ a SPŠE Plzeň.

Kladno – Ondřej Gežo, Lukáš Pavienský, Michal Sova a Dominik Blaňár ze SPŠ a VOŠ Kladno. Uprostřed Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ, vpravo Karel Kohout, specialista úseku generálního ředitele ČEZ Distribuce. Oba společně předávali všem diplomy za účast a rovněž cena třem nejlepším distribučním maturantům.

Rakovník – Jaroslav Hudec, Ondřej Novák, Václav Stanislav a Jakub Hůla ze SPŠ Emila Kolbena v Rakovníku. Vlevo Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ, vpravo Karel Kohout, specialista úseku generálního ředitele ČEZ Distribuce. Oba společně předávali všem diplomy za účast a rovněž ceny třem nejlepším distribučním maturantům.

Ústí nad Labem – Matěj Malý, Daniel Rajman, Aleš Moravec a Petr Hönig ze SPŠ Resslova v Ústí nad Labem. Vlevo Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ, vpravo Karel Kohout, specialista úseku generálního ředitele ČEZ Distribuce. Oba společně předávali všem diplomy za účast a rovněž ceny třem nejlepším distribučním maturantům.

Chomutov –   Tadeáš Halada a Ondřej Skipala ze SPŠ a VOŠ Chomutov. Vlevo Martin Klacián, náborový specialista Skupiny ČEZ, vpravo Karel Kohout, specialista úseku generálního ředitele ČEZ Distribuce. Oba společně předávali všem diplomy za účast a rovněž ceny třem nejlepším distribučním maturantům.

Newsletter