Krátkodobé pronájmy v Praze? Kdo na nich vydělává?

Jen na Praze 1 slouží přibližně jedna čtvrtina z 15 tisíc bytů ke krátkodobým pronájmům. Vedle samotných soukromých pronajímatelů z nich profitují především drobní podnikatelé v místě. Turista ubytovaný v soukromí za den za služby utratí až 741 korun, z toho 36 % v okolí ubytování. Městu jde navíc z každého turisty 15 korun denně. Soukromí ubytovatelé výběr poplatků podporují, stejně jako sjednocení legislativy.

Zejména v několika posledních letech zažívá krátkodobé pronajímání nemovitostí nebývale rychlý růst i v Česku, přesto se proti turistům, kteří tento typ ubytování využívají, a lidem, kteří ho nabízejí, ozývá kritika. “Stejně jako v zahraničí krátkodobé ubytování výrazně proměňuje celý segment ubytovacích služeb, na což je třeba reagovat – vedle regulace je ale také potřeba mluvit o přínosech pro lokální a národní ekonomiku. Jen do rozpočtu hlavního města může přinést až 50 milionů ročně a díky daňovým výnosům do veřejných rozpočtů na národní úrovni až 500 milionů ročně,” upřesňuje předseda České asociace krátkodobých pronajímatelů, Matěj Koutný.

Při pětidenním pobytu v průměru rodina utratí za další výdaje mimo ubytování téměř 19 tisíc korun, z toho až 36 % v místě, kde pobývá. Krátkodobé pronájmy tak podle asociace živí nejen pronajímatele a poskytovatele ubytování, ale také číšníky v restauracích, prodavače v samoobsluhách, taxikáře a řadu dalších. Nejvíce návštěvníci metropole utrácejí za jídlo v restauracích (38 %, tj. kolem 7 tisíc korun), za kulturní vyžití jako divadla a opery nebo památky (17 %, tj. kolem 3 tisíc korun) či nákupy (20 %, tj. 3 700 korun). Každých 30 nových turistů navíc přispívá ke vzniku jednoho nového pracovního místa.

Průměrný pobyt v krátkodobých pronájmech trvá 5,3 dne, tedy dvakrát déle než v běžných ubytovacích zařízeních. Jak potvrzují data provozovatelů krátkodobých pronájmů třetina hostů ubytovaných skrze tuto službu tvrdí, že by zůstala doma nebo by se nezdržela na místě tak dlouho, pokud by nebylo možné využít krátkodobého pronájmu a zažít město jako místní. Osm z deseti návštěvníků zároveň uvedlo, že jejich pozitivní zkušenost s tímto typem ubytování přispěla k opakovanému návratu do České republiky.

Soukromí ubytovatelé a pronajímatelé podle asociace přesto sami volají po sjednocení pravidel a nastavení a dodržování všech poplatků. “Dá nám to jasný rámec, ve kterém může tento typ podnikání postavený na sdílené ekonomice fungovat tak, aby z něj efektivně těžili úplně všichni,” uvádí za asociaci Matěj Koutný, a dále dodává, “Zavazujeme se pomoci zákonodárcům a úřadům vylepšit aplikaci a kontrolu velkého množství pravidel, které již dnes řídí naše pronájmy. Naši členové odvádí daně a poplatky, ohlašují ubytování cizinců a předávání informací městům a finančním úřadům. Na druhou stranu podporujeme svobodu majitelů bytů vybrat si, komu a na jak dlouho byt pronajmout.”

 

Newsletter