Leo Express jedná o vstupu strategického investora, rodina Novotných drží více než 90 % akcií

V rámci vlastnické struktury Leo Express byli vyplaceni minoritní akcionáři a rodina Novotných nyní vlastní více než 90 % akcií firmy. Zbytek náleží managementu. Za rodinu Novotných bude na firmu z pozice předsedy představenstva dohlížet Leoš Novotný starší.

Do Leo Express se zároveň finalizuje vstup strategického partnera, který se očekává do konce prvního kvartálu 2020. Jedná se nadnárodní společnost působící v železničním prostředí. Partner nepřevezme majoritu, ale přinese významný kapitál, který bude využit pro nákup dalších vlaků. 

V prvním kvartálu příštího roku zároveň dojde k posílení managementu firmy a zřízení postu výkonného ředitele, který se bude soustředit na restrukturalizaci a další růst Leo Express.

Newsletter