Mester (Fed): Koncem roku 2025 očekávám návrat k 2% cíli. Nacházíme se buď v blízkosti, nebo na vrcholu aktuálního úrokového cyklu. Očekáváme vyšší sazby po delší dobu a mírný ekonomický růst. Snižování sazeb v blízké době je nereálné. V současných ekonomických podmínkách bych se přiklonil k dalšímu navýšení sazeb.

Newsletter