Meziroční cenový růst se oproti září nezměnil, v říjnu nejvíce rostly nealko nápoje, máslo a brambory

Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,5 %. Tento vývoj ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 2,7 %. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

Meziměsíční srovnání

Vývoj cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl ovlivněn především vyššími cenami ovoce o 7,4 %. Ceny nealkoholických nápojů vzrostly o 2,0 %, masa o 0,5 %, brambor o 6,1 %, másla o 7,8 % a uzenin o 0,9 %. Růst cen v oddíle odívání a obuv byl způsoben vyššími cenami oděvů o 4,0 % a obuvi o 1,9 %. V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti se zvýšily ceny bytového textilu o 3,7 % a v oddíle ostatní zboží a služby ceny výrobků a služeb osobní péče o 1,3 %.

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v říjnu především pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde byly nižší ceny telefonních a faxových služeb o 0,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny zeleniny o 3,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,2 %.

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 2,7 %. Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše byl však v říjnu rozdílný. Ke zrychlení meziročního cenového růstu došlo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny ovoce přešly z poklesu o 7,4 % v září v růst o 5,3 % v říjnu a ceny nealkoholických nápojů přešly z poklesu o 1,9 % v září v růst o 0,5 % v říjnu. V oddíle odívání a obuv došlo ke zmírnění meziročního cenového poklesu, a to vlivem cen oděvů, které byly v říjnu nižší o 2,0 % (v září o 3,3 %). V oddíle pošty a telekomunikace se naopak cenový pokles prohloubil. Ceny telefonních a faxových služeb v říjnu klesly o 1,9 % (v září o 1,5 %).

„Za celý letošní rok tak inflace dosáhne 2,8 %, což představuje nejvyšší číslo od roku 2012, kdy činila 3,3 %. Nejrychleji rostoucí část spotřebitelského koše v letošním roce byla obecně kategorie bydlení, která vzrostla o více než 5 %, což je nejvyšší průměrný růst za posledních 10 let. V cenách bydlení se promítá letošní desetiprocentní růst cen elektřiny, 5% růst cen tepla, růst cen nájmů z titulu přehřátého trhu nemovitostí, ale také růst cen služeb pro údržbu domácností, které v letošním roce také zdražily v průměru o 10 %. Kategorie bydlení tak k růstu inflace v letošním roce přispívá více než polovinou,“ uvedl hlavní ekonom ING ČR Jakub Seidler.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v říjnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,8 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 9,9 %, zemního plynu o 3,6 %, tepla a teplé vody o 5,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny vepřového masa o 5,7 %, uzenin o 8,4 %, jogurtů o 7,9 % a brambor o 24,7 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,9 % a ceny ubytovacích služeb o 3,2 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 4,1 %, vína o 1,5 %, piva o 3,0 % a tabákových výrobků o 1,1 %.

„ČNB ve své aktuální prognóze čekala říjnovou inflaci ve výši 2,8 %, v dalších měsících pak zrychlení na 2,9 %. V příštím roce pak předpokládá inflaci ve výši 2,7 %. V tom však hraje roli i plánované zvýšení spotřebních daní na cigarety a líh. Cigarety mají váhu ve spotřebitelském koši 5 %, jejich 10% zdražení tak zvýší celkovou inflaci o půl procentního bodu. Na druhou stranu by se se zavedením posledních vln EET mělo snížit u některých položek DPH, obecně se však předpokládá, že tento pokles daně se do konečných cen výrazněji nedostane. Inflace tak i v příštím roce setrvá nad dvěma procenty, bez daňových změn by však ve srovnání s letošním rokem zpomalila ke dvěma procentům,“ dodal Seidler.

Na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v říjnu ceny v oddíle pošty a telekomunikace a ceny v oddíle odívání a obuv (pokles o 2,0 %, resp. o 0,8 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 3,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 2,7 %.

Newsletter