MF chce zatraktivnit hypoteční zástavní listy, připravilo novelu

Ministerstvo financí poslalo k připomínkám novelu zákona o dluhopisech, která by měla zlepšit atraktivitu hypotečních zástavních listů pro investory. Vyplývá to z informací na vládních internetových stránkách. Současná úprava je podle úřadu zastaralá a neodráží nejnovější trendy.

„Ve stávající právní úpravě absentuje celá řada právních ustanovení a institutů, které jsou v právních řádech vyspělých evropských států zakotveny. To má za následek nižší atraktivitu emise hypotečních zástavních listů českými bankami oproti obdobným cenným papírům, které emitují zahraniční konkurenční hráči na trhu,“ uvádí úřad v předkládací zprávě.

Novela mimo jiné upravuje režim hypotečních zástavních listů a jejich správu v případě úpadku toho, kdo cenné papíry vydal. MF navrhuje hypoteční zástavní listy, tedy tzv. kryté dluhopisy, vyjmout z případného insolvenčního řízení.

Hypoteční zástavní listy jsou dluhopisy vydávané hypotečními bankami s cílem získat peníze na poskytování hypotečních úvěrů. Dluhopisy jsou kryté pohledávkami z hypotečních úvěrů a patří tak podle odborníků k jedněm z nejbezpečnějších cenných papírů.

Do konce března 2016 byly podle MF v Česku vydány hypoteční zástavní listy za 832 miliard korun, z toho v oběhu jsou papíry za 535 miliard korun.

Newsletter