Americká centrální banka zvýší sazby o 25 bodů. Klíčový bude jejich výhled. Evropské i americké výnosy rostou. Dolar navýšil ztráty krátce k 1,0800 za euro. Koruna otestovala 23,70 za euro.

MF ČR: Ministerstvo financí předpokládá, že deficit státního rozpočtu v roce 2022 bude 390 mld. Kč

Ministerstvo financí předkládá vládě v souladu s harmonogramem rozpočtových prací materiál k přípravě státního rozpočtu na rok 2022. Dokument stanovuje základní předpokládané parametry budoucího státního rozpočtu, které budou podrobně rozpracovány v dalších fázích rozpočtového procesu.

Ministerstvo financí předpokládá, že deficit státního rozpočtu v roce 2022 bude 390 mld. Kč, tedy meziročně o 110 mld. Kč méně. Lepšího výsledku hospodaření bude dosaženo v důsledku nárůstu příjmů o 100 mld. Kč, zejména daňových (+57,5 mld. Kč), příjmů z EU a vyššího výběru pojistného, v kombinaci s nižšími výdaji státu, a to o 10 mld. Kč.

Ukazatele státního rozpočtu v letech 2021 a 2022 (v mld. Kč)
ukazatel SR 2021 SR 2022 rozdíl 2022-2021
Příjmy státního rozpočtu 1 385,6 1 485,7 100,1
Výdaje státního rozpočtu 1 885,6 1 875,7 -9,9
Saldo státního rozpočtu -500,0 -390,0 110,0

 „Nastavené tempo konsolidace o 110 miliard za jediný rok je sice značné, ale díky robustnosti naší ekonomiky, rostoucím daňovým příjmům a dobře mířeným evropským penězům, můžeme zároveň i nadále masivně podporovat růst hospodářství a životní úrovně v zemi,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. „Prioritami rozpočtu jsou proto kromě úspor na provozu státu také investice v rekorní výši 189 miliard korun, růst důchodů o 758 Kč, zachování nižšího patnáctiprocentního zdanění zaměstnanců, zvýšení slevy na poplatníka o 3000 Kč, ale také navýšení počtu pedagogů o 3159, policistů o 1000 a vojáků o 550. Se stovkami úředníků se naopak rozloučíme, například v rezortu financí, který opustí 188 zaměstnanců Finanční správy,“ doplňuje ministryně financí Alena Schillerová.

Materiál naopak nepočítá s růstem objemu platů státních zaměstnanců. „V situaci, kdy je stále plat ve veřejné sféře vyšší než v soukromé, není plošné zvyšování na místě, naopak se musíme soustředit na racionalizaci agend a dobré zaplacení kvalitních a výkonných úředníků,“ říká ministryně financí Alena Schillerová.

V následujících týdnech budou probíhat diskuze o valorizaci plateb za státní pojištěnce, které z tohoto důvodu nemohly být v materiálu zohledněny. Zvýšení těchto plateb nebude mít vliv na rozpočtový schodek, a nebude-li v plném rozsahu kompenzáno vyššími daňovými příjmy s ohledem na akcelerující se ekonomický výkon v pro státní rozpočet klíčové červencové makroekonomické prognóze, bude výpadek řešen proporcionálními úsporami v jednolitlivých kapitolách dle rozhodnutí vlády.

Newsletter