Evropské i americké výnosy rostou. Dolar ve ztrátě testuje 1,0850 za euro. Koruna oslabila nad 25,30 za euro.

Miloslav Bohůnek ze Star Casino: Co přinášejí hazardní hry obcím České republiky, je to takové břímě?

V některých krajích naší republiky zaznívají ostré výroky proti zachování kasin a heren na jejich území. Komunikují se převážně negativa. Co ale skutečně přinášejí hazardní hry obcím? Jak se na to dívají provozovatelé? Komentuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino

Každá obec má právo se svobodně rozhodnout, zdali na svém území legální hazard bude trpět či ne a za nás z žádných důvodů nesmí být jakoukoliv formou diskriminovaná třeba i neposkytnutím dotací a výroky, které v poslední době dost často směrem k obcím zaznívají a právě dominantou těchto výroků jsou bohužel předsudky z předešlých let, které jsou již pár let minulostí, protože hazardní průmysl je již posledních pár let tvrdě regulovaný a díky tomu se posouváme defacto každý měsíc z kvantity do kvality.

Jediným důsledkem bude dramatický nárůst černých heren a s nimi spojená kriminalita, která vzniká právě u lidí, kteří u nás v přísně regulovaném prostředí neprojdou registrací a končí právě v černých provozovnách, kde ve finále, bohužel, můžou hrát i nezletilé děti. Tady bude právě stát a obce vynakládat neustále obrovské finanční prostředky na prevenci proti kriminalitě, závislosti a dalších dopadů v neregulovaném prostředí, které nemá žádná pravidla a my jako provozovatelé se tomu radikálně vymezujeme, a proto chceme zachovat transparentnost mezi provozovatelem a obcí v přísně regulovaném prostředí, kde nebude docházet k negativním dopadům, které plynou z provozu nelegálních aktivit v šedé zóně podnikání. Za nás jako provozovatele je téma šedé zóny černého hazardu velice podceňováno. Stále platí, že jsme zde pro obce i stát a jsme otevřeni hledat cesty, jak s nimi zachovat pozitivní vztahy pro všechny budoucí rozumná řešení. Prohibice nic neřeší.

Předvolební témata?

Je nám opravdu s velkým podivem, že v rámci jakýchkoliv plánovaných voleb nebo nějaké větší politické aktivity bývá často zmiňován jako rukojmí hazardní průmysl. Když se na to podíváme s odstupem času několika let, tak je nám s velkým podivem, že se to stále děje a předsudky z minulých let stále budí jistou vášeň bojovat proti zábavě, která je mezi námi již tisíce let a dnes se píše rok 2023 kde se hazardní průmysl nachází v nejpřísněji regulovaném prostředí v Evropě a v roce 2024 projde další úpravou novely zákona o hazardních hrách, která opět tento segment zpřísní. Proto jsme přesvědčeni, že není zcela na místě se pořád dokola opírat o náš segment podnikání, který je přísně regulovaný a dlouhodobě přináší státu a obcím nemalé finanční prostředky z výnosu z hazardní daně, vytváří tisíce pracovních pozic a podporuje rozvoj infrastruktury měst. Nehledejme za vším jen to špatné.

Děláme férový byznys jako jiná odvětví, co reagují na poptávku společnosti. Vše směřuje už jen do kvality, avšak každý vývoj má svoji posloupnost, a proto nelze tento trend urychlit a aplikovat ze dne na den. V posledních letech je zcela dramaticky vidět, že tento vývoj přejít z kvantity do kvality funguje. Buďme trpěliví a věřím že už na konci roku 2024 uvidíme daleko jiný obrázek právě v podobě kvality našich provozů.

Bojujeme za rozumná a spravedlivá řešení

Star Casino Group bude v každém ohledu bojovat za rozumná a spravedlivá řešení, které pravidelně navrhujeme, protože pro nás je důležité zachovávat pozitivní a dlouholetý vztah s obcemi, jež samy rozhodly náš segment podnikání tolerovat a budovat tak společně pevný vztah, který bude mít na konci i pozitivní přesah na samotného voliče v dané obci třeba právě proto, že obec díky naší pevné spolupráci a komunikaci zvolila za poslední roky správné přerozdělování vybrané hazardní daně a investovala svůj výnos do projektů, jež podpořily zkvalitnění života ve městě. Příkladem může být hlavně podpora místních sportovních spolků a rozvoj infrastruktury města. Máme na příští roky nové plány, jak právě vybranou daň chytře utratit a jedním z nich může být třeba projekt na podporu finanční gramotnosti dětí.

Pod patronací Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) nedávno skončil Týden zodpovědného hraní. I v přísně regulovaném prostředí provozovatelé věnují na podporu, jak udržet hraní pod kontrolou, nemalé finanční prostředky.

Závěr

Po úpravách konsolidačního balíčku a novém znění zákona o hazardních hrách musíme i tak stále čelit několika ostrým výrokům od osob, které dle svých komentářů nemají vůbec žádné povědomí o tom, jak je náš segment regulovaný, jaké výnosy z toho má stát a jaký to může mít dopad na naše podnikání, zaměstnanost, investice do infrastruktury měst a nárůst černých heren v obcích.

Nehledejme záminky, ale hledejme rozumná a společná řešení. Komentuje Miloslav Bohůnek ze Star Casino.

Newsletter