Miloslav Bohůnek ze Star Casino: Konec hazardu v Praze? Za minutu dvanáct

Praha čelí milionovým pokutám a ani současné řešení není ideální. Praha neví jak z toho ven. Provozovatelé se nabízejí v hledání společného funkčního řešení

Město Praha čelí milionovým pokutám od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za porušení soutěžních pravidel v souvislosti s obecně závaznou vyhláškou regulující provozování hazardních her a loterií. Nedávno antimonopolní úřad pokutu dokonce zdvojnásobil. Podle města se jedná o pokuty za regulaci systému adresních míst, podle již zrušených obecně závazných vyhlášek. Jak se na to ale dívají provozovatelé? Je patrné, že metropole potřebuje s regulací pomoci. Přitom právě s představiteli hazardního a zábavního segmentu může hlavní město najít společné řešení.

Hazardní průmysl odpočítává minuty. Většině provozovatelů končí na přelomu roku a začátku roku 2024 provozovaní své činnosti na současných adresách. „Určitě souhlasíme s přiměřenou regulací hazardu, která už efektivně několik posledních let probíhá. I v návaznosti na aktuální zákon o hazardních hrách, jež projde v roce 2024 řádnou novou úpravou. Věříme, že Praha přehodnotí současný stav a na základě spolupráce s městskými částmi a provozovateli transparentně povolí určitý počet herních míst. Navrhujeme svolat užší pracovní skupinu složenou z řad provozovatelů a pracovníků Magistrátu hlavního města Prahy a pomoci s tím, aby byla současná regulace systému adresních míst a směrnice nediskriminační. Říkáme „za minutu dvanáct“ a jsme přesvědčení o tom, že by s námi mělo hlavní město intenzivně jednat a řešit společnou cestou, jak stav ve městě uchopit a v rámci městských částí správně povolit určitý počet adres. Chceme se tak významně podílet na ochraně hráčů a přísně regulovaného prostředí, ve kterém máme všichni aktuálně stejné podmínky. Po několika jednáních na městech po celé České republice, kde aktuálně máme naše pobočky, už dnes víme, že jejich nárůst je tabu, naopak se vše stahuje do kvality. Respektujeme pravidla pro náš hazardní segment a díky tomu je jasně v posledních několika letech vidět trend, že se provoz klasických land-base (kamenných) poboček přesouvá každým dnem do kvality a ne kvantity,“ říká Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino, s tím, že je přesvědčený, že společně mohou všichni najít shodu a správný mechanismus.

Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino

O tom, že Praha potřebuje s regulací pomoci, jsme se ubezpečili nejméně dvakrát, když jí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) udělil loni pokutu skoro 3 miliony korun a na konci roku přidal další za necelých 1,3 milionu korun. Tu aktuálně předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokonce téměř zdvojnásobil na 2,4 milionu korun za chyby v loterijních vyhláškách z let 2018-2021 kvůli opakovanému porušení zákona.

Možné řešení za CEC Praha?

„Co očekáváme od představitelů hlavního města, je racionální posouzení toho, do jaké míry jsou návrhy aplikovatelné. Ať už technicky či finančně. Zkrátka mechanismus nastavit správně jak pro město, tak nás, v již tak přísně regulovaném prostředí pro hazardní segment. Proto se nebráníme pracovní debatě, kde budeme chtít regulaci nastavit. Naše představa je, aby bylo třeba „patnáct legálních kasin či heren“ na území města v řádně regulovaném prostředí, při dobře nastavené míře Obecně závazné vyhlášky s daňovým výnosem z loterijní daně než desítky černých heren bez daňového výnosu. Chceme transparentně komunikovat a hledat řešení,“ uvádí Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino. Jiné řešení nepřinese metropoli žádné výhody. Poptávka po hazardním průmyslu bude ale vždy, hráči budou hledat zábavu na černém trhu.

Prohibice nic neřeší

„Jsme přesvědčení o tom, že současný stav je neudržitelný, prohibice nic neřeší a jen přispívá k bujení šedé zóny černého hazardu. Celorepublikově je jasně v posledních letech vidět, že trendem jsou kvalitní pobočky,“ upozorňuje Miloslav Bohůnek.

Podle ÚOHS narušilo město Praha hospodářskou soutěž, když výběr adresních míst, kde je možné herny, kasina či videoloterijní terminály provozovat, resp. městských částí uvedených v příloze obecně závazné vyhlášky, nebyl proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Antimonopolnímu úřadu nejčastěji vadí, pokud je hazard vymezený jen do některých částí nebo na konkrétní adresy, přitom ale nejsou dostatečně popsány objektivní důvody, proč právě tam být může a jinde ne.

„Vzhledem k některým městským částem, kde máme pobočky, víme, že je vůle provoz hazardních her zachovat, samozřejmě pod správně nastavenou a rozumnou regulací. Chápeme tíhu rozhodnutí, jemuž Praha jako hlavní město čelí. Jsme připraveni všechny tyto body diskutovat a podílet se na jejich realizaci. Věříme, že metropole naše návrhy vyslyší a v nejbližších dnech tak dojde k již zmiňované navrhované pracovní schůzce, na které doufáme nalezneme společné řešení, jež bude spravedlivé skrz všechny městské části na území hlavního města Prahy. Po několika letech v tomto oboru se domnívám, že naše podnikání nemusí být téma tak, jak je v médiích často prezentováno. Jsem si jistý, že se pohled na náš segment radikálně změnil a dnes už konečně můžeme komunikovat jak se státem, městy, tak obcemi na maximální možné úrovni. Jsem přesvědčen, že společně uděláme správný krok, jak dostat kupříkladu černý hazard z českých obcí a měst. Pevně věřím, že důvěra v náš byznys prolomila veškeré předsudky. Pojďme hledat rozumná řešení,“ vyzývá Miloslav Bohůnek ze Star Casino.

Newsletter