Miloslav Bohůnek ze Star Casino: Spolupráce obcí a hazardního průmyslu. Nevzdáme to!

Budování silných a dlouhodobých vztahů s obcemi a boj za spravedlivá a rozumná rozhodnutí patří u Star Casino Group mezi základní pilíře podnikání v zábavním průmyslu. Tolik diskutovaný vládní konsolidační balíček projednává v těchto dnech senát. Mimo jiné je jedním z témat i přerozdělení daně z hazardních her obcím. Za provozovatele CEC Praha a.s. aktuálně komentuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino, která aktuálně usiluje o udržitelný výnos z hazardní daně jak pro stát, tak i obce.

„Jako provozovatel si vážíme vstřícnosti a budování vztahů s obcemi. Jako milník vnímáme, že jsme měli možnost táhnout v komunikaci o správném přerozdělování hazardní daně s obcemi za jeden provaz. Snažili jsme se poukázat fakty, že dnešní pohled na hazardní segment nemusí být jen předsudkem z předešlých let. Dnes jsme na úplně jiné startovní čáře a vývoj našeho postavení za posledních pár let se v rámci tvrdých restriktivních opatření, které nám určuje zákon o hazardních hrách, zcela změnil. Počet provozoven a technických zařízení v nich provozovaných se zcela radikálně zmenšuje, a proto se aktivně dostáváme z kvantity do kvality. Každopádně každý vývoj má svoji posloupnost, a proto nelze tento trend urychlit a aplikovat ze dne na den. Dokážu si dnes představit, že na konci roku 2024 a přelomu roku 2025, se budeme dívat na úplně jiný obrázek hazardní zábavy. Proto nás mrzí, že vláda nakonec zatím rozhodla tak, jak rozhodla. Že ani prolomení předsudků a vztahu mezi provozovatelem, obcí a státem nepomohlo změnit názor vlády na spravedlivé přerozdělování daně z hazardních her. Naše budoucnost zcela závisí na budování stabilního prostředí, které by právě mělo být podpořeno ze strany státu správným přerozdělováním daně z hazardních her tam, kam tento výnos patří, a to je za nás právě do obcí, které dnes na svém území tento segment povolují. To má samozřejmě návaznost i na naše budoucí investice, které právě podpoří danou kvalitu našich provozoven a nastaví tak dlouholetý vztah obce a provozovatele. Dlouhodobě za posledních pár let usilujeme právě o stabilní podnikatelské prostředí,“ upozorňuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Podle slov Miloslava Bohůnka bude Star Casino Group v každém ohledu bojovat za tato rozumná a spravedlivá řešení, které pravidelně navrhují, protože je pro ně důležité zachovávat pozitivní a dlouholetý vztah s obcemi, jež samy rozhodly jejich segment podnikání tolerovat a budovat tak společně pevný vztah, který bude mít na konci i pozitivní přesah na samotného voliče v dané obci třeba právě proto, že obec díky jejich pevné spolupráci a komunikaci zvolila za poslední roky správné přerozdělování vybrané hazardní daně a investovala svůj výnos do projektů, jež podpořily zkvalitnění života ve městě. Příkladem může být hlavně podpora místních sportovních spolků a rozvoj infrastruktury města. Star Casino Group má na příští roky nové plány, jak právě vybranou daň chytře utratit a jedním z nich může být třeba projekt na podporu finanční gramotnosti dětí.

„Jako provozovatel bychom chtěli obce ujistit, že se o nás mohou i v budoucích letech opřít. Mohou s námi cokoliv diskutovat, a to jak s vedením města, zastupiteli, případně občany města. Uvědomujeme si, že aktuální přerozdělování daně z hazardních her, které je v aktuálním návrhu diskutováno, bude velký zásah jak do rozpočtu dané obce, stejně tak pro nás jako provozovatele,“ říká Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Jak to vidíme dál?

Po návštěvách desítek obcí a měst po celé České republice, kde má Star Casino Group pobočky, se podle Miloslava Bohůnka při debatách shodli, že by bylo spravedlivé, aby peníze zůstaly tam, kde aktuálně jsou. Pokud obec trpí na svém území tento druh zábavy, měla by z toho dostat patřičný spravedlivý výnos. Upravené znění obcím nepřináší žádné výhody a tím může klesat i jejich tolerance k hazardním hrám, kde v případě možných nově vzniklých zákazových obecně závazných vyhlášek dojde k následnému rapidnímu nárůstu černých heren a tím se tak radikálně prohloubí šedá zóna, kterou se snažíme dlouhodobě v maximální možné míře eliminovat. „Chceme, aby měl stát a obce 100% výnos z hazardní daně právě z legálně povolených provozoven a nedocházelo tak k obrovskému úniku daní kvůli nelegálním provozovnám. Stát a obce ročně na daních a dalších poplatcích přicházejí o více než 2 miliardy korun, což je za nás absolutně nepřípustné,“ doplňuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino s tím, že proč by obce a města, která hazard na svém území úplně zakázala z něj měla dostávat daňové příjmy, když ani mnohdy neřeší, jak dostat ze svého území neregulované hazardní hry v šedé zóně? Toto často deklarují články v médiích.  Pakliže obec na svém území hazardní hry zakázala, tak měla jasný důvod, proč k tomuto rozhodnutí došla. Provozovatelé nevidí jediný důvod, proč by na tom měla být bita obec, která dnes přísně regulovaný segment povoluje. V opačném případě se jen prohloubí šedá zóna černého hazardu. Vzniknou černé provozovny a s tím spojená kriminalita, která vzniká právě u lidí, kteří u nás v přísně regulovaném prostředí neprojdou registrací a končí právě v černých provozovnách, kde ve finále, bohužel, můžou hrát i nezletilé děti. Stále platí, že jsme zde pro obce i stát a jsme otevřeni hledat cesty, jak s nimi zachovat pozitivní vztahy pro všechny budoucí rozumná řešení.

Miloslav Bohůnek ze Star Casino: „Nechceme jako provozovatel říct, že by mělo být kasino nebo herna v každé větší obci, ale jsme přesvědčeni, že prohibice nic neřeší. Pojďme dál táhnout za jeden provaz, nevzdáme to.

Newsletter