Miloslav Bohůnek ze Star Casino: Výnos z hazardní daně obcím? Věříme, že senát rozhodne jinak

Tolik diskutovaný vládní konsolidační balíček projednává v těchto dnech senát. Mimo jiné je jedním z témat i přerozdělení daně z hazardních her obcím. Za provozovatele CEC Praha a.s. aktuálně komentuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino

„Stále věříme v rozumná rozhodnutí na základě zdravého úsudku. Věříme, že současný stav přerozdělování neskončí tak, jak prošel 3.čtením, a to 22,5 % pro obce podle počtu povolených zařízení a 22,5 % podle počtu obyvatel.  Přerozdělování daně z hazardních her do všech obcí dle počtu obyvatel nedává žádný smysl. Doufáme, že se najde rozumné a za nás spravedlivé řešení, jak přerozdělit hazardní daň pouze obcím a městům, které na svém území hazardní hry povolují a tento výnos se tak nedostane tam, kde byla tomuto druhu zábavy vystavená jasná stopka,“ upozorňuje Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

„Důvěřujeme senátu, že přehodnotí dosavadní rozhodnutí vlády, která to neměla v rámci celého konsolidačního balíčku jednoduché. Ale i tak věříme, že senát aktuální návrh přerozdělení výnosu z daně z hazardních her přehodnotí a dá tak za pravdu požadavkům měst, které na svém území aktuálně hazardní hry povolují a také provozovatelům, kteří to vidí stejně a snaží se v tom dlouhodobě obce podporovat a dojde tak k rozumnému řešení ze strany státu. Za nás jako provozovatele je nepřípustné a nespravedlivé přerozdělit hazardní daň i tam, kde je třeba i roky prohibiční stav. Proto doufáme, že na konci zvítězí rozumné řešení a výnos z hazardní daně zůstane pouze obcím bez prohibičních vyhlášek. Vnímáme už jako velký ústupek na úkor rozpočtů obcí, že státu připadne 100 % výnosu z daně z online hazardních her, o který právě obce a města přijdou. To je aktuálně dost zásadní částka, která městům z rozpočtu zmizí. Proto si myslíme, že by měli zákonodárci tuto otázku zcela přehodnotit a rozdělit daň mezi stát a obce spravedlivě. Touto cestou právě nepodpoří svým rozhodnutím již tak bující a v pozadí čekající černý hazard, který v České republice nikdo nechce. Naším cílem je stavět pouze na pevných základech vzájemné spolupráce, a to můžeme podpořit jen spravedlivým financováním obcí, které mají s povolením legálního hazardu nejen náklady, ale také plány, jak správně přerozdělit výnos z hazardní daně. Třeba do projektů, které podporují a zkvalitňují život v obci a městě. Například na realizaci nových projektů na podporu dětí, mládeže a sportu a do rozvoje infrastruktury města. Hledat rozumná řešení je naše dlouhodobá cesta, ze které neustoupíme,“ říká Miloslav Bohůnek, manažer rozvoje podnikání z CEC Praha a.s., sítě Star Casino.

Legální hazard dnes? Jdeme z kvantity do kvality 

Star Casino Group respektuje již tak přísná pravidla v aktuálně za nás vnímaném přeregulovaném zákoně o hazardních hrách a díky nim je jasně v posledních několika letech vidět, že se provoz klasických land-base (kamenných) provozoven přesouvá každým dnem z kvantity do kvality. Každopádně každý vývoj má svoji posloupnost, a proto nelze tento trend urychlit a aplikovat ze dne na den. Dokážu si dnes představit, že na konci roku 2024 a přelomu roku 2025, se budeme dívat na úplně jiný obrázek hazardní zábavy, jak v počtu provozoven, tak jejich kvality.

Bohužel jakákoliv změna oproti současnému stavu je podle slov Miloslava Bohůnka jak ostré dupnutí na brzdu. Obcím to nepřinese žádné výhody, a tím může klesat i jejich tolerance k hazardním hrám. Poptávka po tomto druhu zábavy tady bude vždy a pokud zmizí i z již tak dnes už přísně regulovaného prostředí, hráči budou hledat zábavu na černém trhu. Prohibice nic neřeší.

Kolik je a bylo zařízení?

Podle statistik, vycházejících ze studie Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH), počet legálních heren a kasin za posledních 11 let klesl o 89 procent. V roce 2011 bylo legálních heren a kasin více než 8 tisíc. Loni bylo po celé republice evidováno jen 902 legálních provozoven. Tento trend bude v následujících letech pokračovat.

A co nelegální trh?

Velikost nelegálního trhu v České republice tvoří podle aktuálních dat až 30 % trhu s hazardními hrami. To představuje hodnotu 6,6 miliardy korun ročně, které končí v kapsách nelegálních provozovatelů. Stát a obce ročně na daních a dalších poplatcích přicházejí o více než 2 miliardy korun. Zároveň musí stát vynaložit nemalé finanční prostředky právě na dopady patologického hráčství, kde v šedé zóně hrají hráči, kteří v regulovaném prostředí neprojdou řádnou registrací.

Celní správa od roku 2017 odhalila dle dostupných dat více než 1155 nelegálních heren a pomalu denně zveřejňuje tiskové zprávy o počtu zabavených nelegálních automatů a nově odhalených nelegálních heren. Znepokojující je i skutečnost, že nelegální herny se objevují na místech, kde již Celní správa v minulosti zasahovala. Není výjimkou, že Celní správa i 5krát odhalila a uzavřela nelegální hernu na stejné adrese.

Jak se vyvíjí návrhy na rozdělení inkasa daně z hazardu:

  • Současný stav: 35 % stát, 65 % obce podle počtu povolených zařízení
  • Původní návrh: 35 % stát, 65 % obce podle počtu obyvatel
  • Návrh po vypořádání připomínek: 35 % stát, 65 % obce podle počtu povolených zařízení
  • Aktuální návrh: 55 % stát, 22,5 % obce podle počtu povolených zařízení, 22,5 % obce podle počtu obyvatel

Newsletter