Milujte své oči i v práci, radí Světový den zraku

O zrak je potřeba pečovat i v zaměstnání. K tomu nabádá i letošní ročník Světového dne zraku, který v tomto roce připadá na 12. října a zastřešuje ho The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

Existují profese, kde jsou pravidelné oční prohlídky v rámci zaměstnání povinné. Vyšetření zraku přímo na pracovišti ale v současné době nabízí i celá řada firem, které tuto povinnost nemají. Oční vyšetření jsou pak vítaným benefitem pro zaměstnance. Oční centrum Praha tak již v minulosti vyšetřovalo zrak přímo na pracovišti zaměstnancům Dopravního podniku hlavního města Prahy nebo Letiště Praha.

“Při práci na počítači a dalších elektronických zařízeních doporučujeme dodržovat pravidlo 20/20/20, což znamená, že při používání obrazovky se každých 20 minut dívejte na 20 sekund na něco vzdáleného 6 metrů (20 stop). Důvodem je, že v těchto případech zatěžujeme zrak neustálým zaostřováním na blízkou vzdálenost a tím se snižuje frekvence mrkání. Může pak docházet k větší únavě, bolestem hlavy, ale postupně může dojít i rozvinutí syndromu suchého oka. Proto všem doporučujeme práci na počítači pravidelně přerušovat a během přestávky se dívat do dálky a nezapomínat i mrkat, aby se oči zvlhčily. Ty lze zároveň zvlhčovat i používáním umělých slz,” říká MUDr. Radan Zugar, primář Očního centra Praha.

Radan Zugar, photo: Dara Rakovcik

Zhoršení zraku a slepota mohou mít zásadní a dlouhodobý dopad na náš život, proto prevence i každodenní péče o zrak je to nejmenší, co můžeme udělat.

O zrak by měli pečovati i lidé v důchodu

V seniorském věku je pak důležitá skutečně každoroční prevence, a to i tehdy, kdy člověk žádný́ problém nepociťuje. U osob nad 60 let se mohou objevovat různá vážná oční onemocnění, která nelze odkládat a je důležitá jejich včasná diagnostika a zahájení léčby.

Příkladem může být věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD), která postihuje 15n% seniorů, Riziko slepoty je u tohoto onemocnění opravdu vysoké a právě čas je pro nás rozhodující, abychom mohli pacientovi účinně aplikovat biologickou léčbu,” vysvětluje pan primář Zugar.

Na své oči by ale neměli zapomínat ani mladší ročníky. Základem jsou samozřejmě pravidelná vyšetření u očního lékaře, která jsou velmi důležitá především u osob na 40 let. V tomto věku již postupně začínáme vidět špatně na čtení a zároveň od tohoto věku je důležité hlídat i nitrooční tlak, který je nejčastější příčinnou vzniku zeleného zákalu.

Dny prevence zraku se blíží

Každý rok Oční centrum Praha organizuje ve spolupráci se záchrannými složkami tzv. Dny prevence zraku, během kterých se svou mobilní klinikou a týmem lékařů a sester jezdí přímo na jednotlivá pracoviště příslušníků integrovaného záchranného systému.

Letos v listopadu nás navíc čeká již 11. ročník Dnů prevence zraku, během kterých budeme vyšetřovat zrak policistům, strážníkům a záchranářům. Jsme velice rádi, že se tato akce stala již dlouhodobě významným projektem a že řada příslušníků IZS podstupuje preventivní vyšetření pravidelně každý rok,” uvádí pan primář Zugar a dodává: Dosavadní výsledky nám potvrzují, že akce má smysl a preventivní vyšetření podchycují nejen běžné refrakční oční vady, ale i případné skryté oční vady, jako je například vyšší nitrooční tlak, šedý zákal i některá onemocnění sítnice.”

MUDr. Radan ZUGAR
Primář Očního centra Praha

MUDr. Radan Zugar vystudoval 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2002 působí jako odborný lékař na Očním oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a.s. V lednu roku 2011 nastoupil jako odborný lékař v Očním centru Praha, kde byl v září téhož roku jmenován primářem. Funkci primáře Očního centra Praha vykonává dodnes.

Prim. MUDr. Radan Zugar se věnuje kataraktové chirurgii, ročně provede přes 2000 operací šedého zákalu. Celkem již má na kontě 20.000 operací šedého zákalu. Věnuje se léčbě sítnice, aplikuje anti-VEGF preparáty a vede glaukomovou poradnu.

V roce 2017 byl Ministerstvem zdravotnictví jmenován členem Akreditační komise a Atestační komise pro obor specializačního vzdělávání – oftalmologie.

Newsletter