Ministerstvo financí předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020

Ministerstvo financí dnes předkládá vládě návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Celkové výdaje rozpočtu by měly dosáhnout výše 1618,1 mld. Kč, příjmy 1 578,1 mld. Kč a schodek 40 mld. Kč. Prioritou rozpočtu zůstává školství, růst životní úrovně a investic.

„Navržený rozpočet umožní vládě pokračovat ve splácení dluhů minulých vlád, a to zejména v oblasti důchodů, platů i v sociální oblasti. Prioritou jsou také investice do dopravní infrastruktury, školství, ale i vědy a výzkumu, které se nám v budoucnu vrátí. Klíčové je, že i přes mírné zpomalení ekonomiky nepočítáme v příštím roce se zvýšením schodku, a to i díky úsporám v provozní a personální oblasti,“ řekla k návrhu ministryně financí Alena Schillerová.

Kapitálové výdaje z národních zdrojů dosáhnou historicky rekordní celkové výše 88,5 mld. Kč. Společně s penězi z evropských fondů půjde v příštím roce na investice celkem 146,7 mld. Kč. Výrazně se také posílí podpora výzkumu, vývoje a inovací. V rozpočtu na příští rok je pro tuto oblast vyčleněno celkem 47,6 mld. Kč, což je meziročně více o 5,5 mld. Kč.

Výdaje na důchody vzrostou o 36,9 mld. Kč na celkových 509,4 mld. Kč, a to především v důsledku zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020. Po tomto navýšení dosáhne průměrný starobní důchod 14 326 Kč. V návrhu rozpočtu na příští rok je obsaženo i navýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020.

Jednou z priorit státního rozpočtu je i platová politika. V regionálním školství vzroste příští rok objem prostředků na platy učitelů o 10 %, pro rok 2021 počítáme s dalším nárůstem prostředků na platy učitelů o 9 %. Platy učitelů v regionálním školství se tak na konci volebního období v roce 2021 dostanou minimálně na 150 procent jejich výše pro rok 2017, a to v souladu s cílem stanoveným v Programovém prohlášení vlády, kterým je zajištění průměrného platu učitele na úrovni minimálně 45 tisíc korun.

Posílena bude také oblast obrany. Výdaje Ministerstva obrany porostou o 8,8 mld. Kč na celkových 75,5 mld. Kč. Podíl výdajů na obranu na HDP bude postupně narůstat ze 1,3 % v roce 2020 až na 1,5 % v roce 2022.

V oblasti finančních vztahů k obecním a krajským samosprávám pak dochází k navýšení příspěvku na výkon státní správy o 5 %, a to nejen v roce 2020. S 5% valorizací tohoto příspěvku se počítá i v letech 2021 a 2022 v návrhu střednědobého výhledu.

Pro rok 2020 jsou navrženy následující priority:

 • zvýšení průměrného starobního důchodu o 900 Kč od 1. ledna 2020 na 14 326 Kč;
 • zvýšení rodičovského příspěvku z 220 tis. Kč na 300 tis. Kč pro rodiče dětí, kteří budou aktivně pobírat rodičovský příspěvek k 1. lednu 2020
 • nárůst platů u pedagogických pracovníků v regionálním školství o 10 % v roce 2020 a o 9 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat učitele bude v roce 2021 minimálně na úrovni 45 000 Kč;
 • nárůst platů nepedagogických pracovníků v regionálním školství o 7,2 % v roce 2020 a o 7,2 % v roce 2021 s tím, že průměrný plat nepedagogického pracovníka bude v roce 2021 minimálně na úrovni 24 000 Kč;
 • navýšení platů všech zaměstnanců veřejné správy v roce 2020 bude činit 1 500 Kč na zaměstnance a současně bude zrušena 1. stupnice platových tarifů;
 • zvýšení kapitálových výdajů v roce 2020 na celkovou výši 146,7 mld. Kč, tj. o 24,4 mld. Kč více než v roce 2019;
 • zvýšení výdajů Ministerstva obrany o 8,8 mld. Kč na celkové výdaje 75,5 mld. Kč v roce 2020 s tím, že podíl výdajů této kapitoly na HDP bude v roce 2021 činit 1,4 %;
 • zvýšení národního výdajového rámce Státního fondu dopravní infrastruktury o 4,7 mld. Kč na celkovou úroveň 70,2 mld. Kč (včetně prostředků z EU pak ve výši 83,2 mld. Kč);
 • valorizace příspěvku na výkon státní správy v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, krajů a k rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 5 %;
 • krácení počtu míst ve státní správě o 2 970 míst při celkové úspoře 1,6 mld. Kč;
 • snížení provozních výdajů kapitol o 10 %.

VÝDAJE PODLE KAPITOL (VČETNĚ PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU EU A FM)

Číslo kapitoly

K a p i t o l a

V ý d a je
c e l k e m

301

Kancelář prezidenta republiky

404 730 280

302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1 358 947 423

303

Senát Parlamentu

628 663 638

304

Úřad vlády České republiky

1 088 727 155

305

Bezpečnostní informační služba

2 140 974 408

306

Ministerstvo zahraničních věcí

8 147 207 116

307

Ministerstvo obrany

75 500 365 700

308

Národní bezpečnostní úřad

293 022 040

309

Kancelář veřejného ochránce práv

148 474 064

312

Ministerstvo financí

23 619 194 335

313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

688 239 310 919

314

Ministerstvo vnitra

80 742 436 015

315

Ministerstvo životního prostředí

15 831 166 618

317

Ministerstvo pro místní rozvoj

26 626 763 297

321

Grantová agentura České republiky

4 360 546 000

322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

49 681 834 752

327

Ministerstvo dopravy

67 962 182 431

328

Český telekomunikační úřad

2 578 083 231

329

Ministerstvo zemědělství

56 456 018 708

333

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

225 743 673 485

334

Ministerstvo kultury

15 049 612 076

335

Ministerstvo zdravotnictví

9 196 445 379

336

Ministerstvo spravedlnosti

31 376 567 351

343

Úřad pro ochranu osobních údajů

170 424 338

344

Úřad průmyslového vlastnictví

210 635 479

345

Český statistický úřad

1 478 116 011

346

Český úřad zeměměřický a katastrální

3 563 888 170

348

Český báňský úřad

183 246 562

349

Energetický regulační úřad

299 259 288

353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

255 896 699

355

Ústav pro studium totalitních režimů

255 588 317

358

Ústavní soud

233 195 735

359

Úřad Národní rozpočtové rady

23 669 225

361

Akademie věd České republiky

6 513 390 450

362

Národní sportovní agentura

85 470 472

371

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

34 082 288

372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

66 443 765

373

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

22 125 824

374

Správa státních hmotných rezerv

2 576 755 399

375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

443 886 510

376

Generální inspekce bezpečnostních sborů

451 293 606

377

Technologická agentura České republiky

4 152 464 850

378

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

423 787 577

381

Nejvyšší kontrolní úřad

690 387 855

396

Státní dluh

43 810 880 286

397

Operace státních finančních aktiv

400 000 000

398

Všeobecná pokladní správa

164 598 888 626

 

CELKEM

1 618 118 723 753

Newsletter