Ministerstvo spravedlnosti zjednodušuje proces likvidace právnických osob

Vláda dnes na svém zasedání schválila novelu nařízení o Obchodním věstníku, jejímž cílem je administrativně a finančně zjednodušit proces likvidace právnických osob. Dosavadní zpoplatněné dvojí zveřejnění oznámení vstupu právnické osoby do likvidace v Obchodním věstníku, společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky, bude nahrazeno možností zveřejnit takové oznámení a výzvu ve veřejném rejstříku.

Využije se tak již existujícího mechanismu uveřejňování vstupu do likvidace a údajů o likvidátorovi ve veřejném rejstříku, který se efektem vyrovná zveřejnění oznámení o likvidaci v Obchodním věstníku. Veřejný rejstřík je přístupný všem a zdarma na internetu. Není nutná žádná registrace, veškeré informace jsou dostupné okamžitě. Veřejný rejstřík je také dostupný v režimu otevřených dat. 

Povinnost dvojího zveřejnění je dána historicky, a sice původní tištěnou podobou Obchodního věstníku (věřitel tak měl větší možnost, že si výzvu skutečně přečte). V současnosti, kdy máme k dispozici všem volně a zdarma přístupné veřejné rejstříky právnických osob, postrádá dvojí zveřejnění v Obchodním věstníku smysl.

Návrh se zaměřuje především na právnické osoby, které již nechtějí dále vykonávat svou (např. spolkovou) činnost a zároveň jsou schopny přistoupit ke svému dobrovolnému zrušení. Jejich motivace k často jen formálnímu procesu likvidace (pokud nemají žádný majetek a dluhy) je však v současnosti snížena vidinou nákladů, které jsou s ním spojeny. To má za důsledek i skutečnost, že například ve spolkovém rejstříku je v současnosti zapsáno zhruba 60 tisíc neaktivních spolků.

V případě právnických osob zapisovaných do jiného než obchodního rejstříku (např. spolky) bude povinnost zveřejnění oznámení vstupu do likvidace (a výzvy věřitelům) možné splnit uveřejněním vstupu do likvidace a dalších údajů pouze ve veřejném rejstříku po dobu nejméně 3 měsíců a dvou týdnů. Náklady na likvidaci spolku tak budou zcela minimální.

V případě obchodních korporací je pak ponechána povinnost alespoň jednoho zveřejnění vstupu do likvidace (a výzvy věřitelům) v Obchodním věstníku.

Nařízení nabývá účinnosti 1. srpna 2019.

Newsletter