Ministerstvo vnitra dá další peníze na pomoc při řešení migrační krize

Na návrh Ministerstva vnitra vláda dnes schválila uvolnění dalších peněz na pomoc jiným státům při řešení migrační krize. Ministerstvo tak v rámci svých programů uvolní 42 milionů korun. Peněžní dary tentokrát poputují do Srbska a Jordánska.

Jordánsko je jednou ze zemí nejvíce zasažených syrskou uprchlickou a humanitární krizí. „Počet registrovaných syrských uprchlíků se rovná téměř 9 % jordánské populace. Proto jordánské vládě poskytneme 15 milionů korun na zřízení školicího centra v oblasti azylové politiky,“ uvedl ministr vnitra Milan Chovanec s tím, že Jordánsko výstavbu tohoto centra identifikovalo jako jednu z priorit pro zvládání následků migrační krize pro rok 2017.

Zbývající peníze, tedy 27 milionů korun, jsou určené Srbsku pro potřeby Komisariátu pro uprchlíky a migraci Srbské republiky. „Oblast západního Balkánu představuje dlouhodobě významnou pozemní migrační trasu do EU a jihovýchodní Evropy. Dar poslouží k financování projektů zaměřených na školení zaměstnanců a rozšíření jejich odbornosti,“ vysvětlil ministr Chovanec.

Peníze na dary půjdou z „Programu Ministerstva vnitra na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů“. Region Blízkého východu a západního Balkánu jsou prioritními oblastmi pro rok 2017. V rámci programu pro rok 2017 ministerstvo doposud poskytlo pomoc ve výši 68 milionů korun. 

Newsletter