Ministerstvo vnitra nepřistoupí ke snížení výsluh

Vzhledem k nepravdivým informacím, které se v poslední době šíří mezi příslušníky bezpečnostních sborů, ministerstvo vnitra uvedlo, že nepřipravuje ani nebude podporovat jakékoliv snižování výsluh příslušníků bezpečnostních sborů. 

Zavádějící informace se začaly objevovat v souvislosti s připravovanou novelizací zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Ta se však výsluhového příspěvku nijak netýká. „Říkal jsem to mnohokrát a budu to připomínat stále. Ministerstvo vnitra pod mým vedením nebude navrhovat žádné snížení výsluh. Nic takového bych ani nepodpořil,“ uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ministr vnitra proto včera odeslal všem policistům a hasičům dopis, ve kterém je o nedotknutelnosti výsluh znovu ujistil (viz příloha).

Cílem aktuálně připravované novely zákona č. 361 je mj. umožnit navýšení služebního příjmu formou tzv. stabilizačního příspěvku. Díky tomu by šlo od roku 2021 lépe a cíleně finančně motivovat některé složky či útvary bezpečnostních sborů, např. při řešení podstavů v některých regionech.

 

Newsletter